Voor ons zijn regionale strategieën cruciaal om ruimtelijke vraagstukken voor stad én landschap bij elkaar te brengen. Samen met provincies en (stads)regio’s zijn wij daarom continue op zoek naar nieuwe samenwerkingsverbanden, netwerkstrategieën en duurzame stedelijke en landschappelijke patronen. Dit doen wij met ontwerpend onderzoek dat altijd is gericht op concreet resultaat; het verbinden van bestuurlijke ambitie met heldere uitvoeringsprojecten.

Projecten