Gebiedsvisie Sas van Gent

Krimp als kracht

In de Gebiedsvisie worden opgaven en principes geformuleerd om het gegeven krimp om te zetten naar kwalitatieve kansen. Om recht te doen aan de Sasse mentaliteit van denken én doen, zijn in de gebiedsvisie vijf opgaven met bijbehorende inrichtingsprincipes geformuleerd. Zij zorgen ervoor dat de krimp wordt benut om een ruimtelijke kwaliteitsslag te slaan.

Krimp wordt snel geassocieerd met verlies en verloedering. Woongoed Zeeuws-Vlaanderen, die met bijna één op de drie woningen de grootste woningeigenaar van Sas van Gent is, wil dit koste wat het kost voorkomen. Zij wil de krimp juist positief inzetten.

Werkveld
  • Stedelijke transformatie
Rol
  • Ontwerper
  • Onderzoeker
  • Procesbegeleider
  • Inspirator

Meer Projecten