Groenblauwe netwerken | Noord Oost Brabant

In samenwerking met verschillende actoren in de regio Noord Oost Brabant heeft MUST de groenblauwe opgaven geïnventariseerd en verbeeld. Dit heeft geleid tot een kaart waarop de landschappelijke hoofdstructuren en enkele cultuurhistorische verbindende structuren bij elkaar zijn gebracht. Tegelijkertijd zijn nieuwe verbanden gelegd tussen verschillende ruimtelijke opgaven; op het gebied van infrastructuur, woningbouw, recreatie en bijvoorbeeld waterberging. Door de krachten van de sectorale projecten te bundelen ontstaan kansrijke gebiedsopgaven op basis waarvan het juiste momentum van een ruimtelijke investering kan worden bepaald. In totaal zijn er negen integrale gebiedsopgaven in de regio gedefinieerd.

Werkveld
  • Water
  • Regionale strategie
Rol
  • Ontwerper
  • Procesbegeleider
    Product
  • Advies
    Periode
  • 2013-2014

Meer Projecten