MIRT onderzoek Greenports-Mainports

Wisselwerking Greenports - Mainports

De grote Greenports (zoals Westland en de Duin- en Bollenstreek) en de Mainports (Schiphol en de Rotterdamse Havens) zijn beide sterke economische factoren die in potentie veel onderlinge relaties hebben. Deze worden echter nog onvoldoende benut. Dit MIRT-onderzoek richt zich dan ook op het benoemen van kansen voor een meer gestructureerde samenwerking tussen Greenports en Mainports. De gedachte is dat een efficiëntere en innovatievere samenwerking tussen enerzijds voedselproductie en anderzijds de logistiek de internationale concurrentiekracht van Nederland versterkt.

Zes succesfactoren

MUST heeft in samenwerking met BCI zorggedragen voor het eerste deel van het onderzoek. Hierin zijn de factoren onderzocht die in de toekomst invloed hebben op het ruimtegebruik van diverse teelten binnen de Greenports. Ook zijn de mogelijkheden in beeld gebracht voor een versterking van de wisselwerking tussen Greenports en Mainports. Het resultaat was een rapport met daarin zes kritische succesfactoren:

1. Bouw aan een nieuw Greenport 3.0 concept, gebaseerd op ketens en netwerken waar stromen fysiek samenkomen. Dit vereist betere samenwerking tussen de nu nog vaak afzonderlijk opererende Greenports en een strategische plaatsing van Greenports rondom de havens van Rotterdam en Schiphol.

2. Identificeer en investeer in een aantal locaties als de speerpunten voor het versterken van de relatie tussen Greenports en Mainports.

3. Ontwikkel in de toplocaties een aantal fysieke en virtuele synchromodale hubs met real life en digitale verbindingen. Door het samengaan van een fysieke infrastructuur met een digitale infrastructuur kunnen de Mainports de versstromen beter en efficiënter faciliteren.

4. Betrek de stad als onderdeel van het nieuwe Greenport concept. Niet alleen als de voornaamste plek van voedselconsumptie, maar juist als incubatieomgeving voor innovaties en een plek voor kennisinstellingen.

5. Accelereer herstructurering in de glastuinbouw in combinatie met innovatie, energie/warmte en water.

6. Maak gebruik van de kracht van ondernemers en de verbeterpunten vanuit het hele netwerk van Greenports en Mainports.

Het eerste deel van het onderzoek is hiermee afgerond. De tweede fase wordt benut om de tussenuitkomsten verder te onderbouwen en resterende vragen te beantwoorden. Dit wordt in de loop van 2017 gepresenteerd.

 

Werkveld
 • Regionale strategie
Rol
 • Onderzoeker
  Product
 • Advies
  Kaarten / Infographics
  Periode
 • 2015
  Opdrachtgever
  • Provincie Zuid-Holland
  • Ministerie van Economische Zaken
  • Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Meer Projecten