Wij zien mobiliteit als een integraal onderdeel van het ontwerp van de dagelijkse leefomgeving. Daarom verkennen wij samen met ministeries, provincies en lokale overheden de relatie tussen verschillende modaliteiten en de effecten op de ruimtelijke ordening. Tegelijkertijd ontwerpen wij op verschillende schaalniveaus aan de inpassing van grootschalige infrastructuur zoals kanalen, spoorwegen en snelwegen. Met onze ontwerpen verbinden wij netwerken met het stedelijk leven.

Projecten