Wij zijn een speciaal soort ontwerpers. Wij betrekken opdrachtgevers en belanghebbenden zo veel mogelijk bij ons ontwerpwerk. Zo bouwen wij gezamenlijk aan een plan dat robuust genoeg is om gerealiseerd te kunnen worden in onze complexe leefomgeving. Persoonlijke betrokkenheid is wat ons betreft cruciaal. Zowel van onze kant als van andere partijen in het planproces. Wij ontwerpen immers aan de toekomst van plekken die door anderen gerealiseerd en geleefd moeten worden. Dat kan alleen maar als wij elkaar goed leren kennen.

Projecten