Afwegingskader de Peel

De Peel heeft een sterke identiteit, zowel landschappelijk als cultureel. De samenwerkende gemeenten en het Waterschap Aa en Maas zien dat een flink aantal ontwikkelingen de gemeentegrenzen zal overschrijden en dat onderlinge afstemming noodzakelijk is. MUST stelde daarom een ruimtelijk afwegingskader op met het landschap als basis. Het ruimtelijk afwegingskader is een instrument voor het (onderling) afwegen, combineren en inpassen van ruimtelijke ontwikkelingen. Het afwegingskader werkt als een kompas. Het is enerzijds een hulpmiddel voor het zoeken naar geschikte ruimte, koppelkansen en een goede inpassing van ruimtelijke ontwikkelingen. Anderzijds is het een onderlegger bij (inter)gemeentelijke visievorming in de Peelregio.

Het ruimtelijk afwegingskader is een uniek instrument dat door MUST is bedacht en uitgewerkt. Het is geen afgewogen beleidsdocument waarin een concrete ruimtelijk-fysieke koers wordt aangegeven voor een gebied. Het geeft aan wat waar passend is (of niet), maar het besluit hierover wordt genomen door de afzonderlijke Peelgemeenten zelf (bijvoorbeeld in het kader van de gemeentelijke omgevingsvisies). Door het toepassen van het afwegingskader wordt uiteindelijk de ruimtelijke kwaliteit in de Peelregio behouden en versterkt. Het kader is nu ingevuld voor De Peel, maar het instrument zelf kan ook ingezet worden op andere plekken in Nederland.

 

Werkveld
 • Regionale strategie
Rol
 • Ontwerper
 • Onderzoeker
  Product
 • Afwegingskader
  Periode
 • 2020
  In samenwerking met
 • Peelgemeenten en Waterschap Aa en Maas

Meer Projecten