Droge voeten en schoon drinkwater zijn niet vanzelfsprekend. Daarom zijn watervraagstukken vaak integraal onderdeel van onze projecten. Zowel op strategisch nationaal en regionaal niveau als op het concrete niveau van stedelijke transformatie en openbare ruimte. Onze kusten, rivieren, polders, kanalen, plassen en grachten bieden volop kansen voor aantrekkelijke woonmilieus, economische netwerken, recreatie en natuurontwikkeling. Daarom verbinden wij de urgentie op het gebied van waterveiligheid en waterkwaliteit met de kwaliteitsverbetering van onze leefomgeving.

Projecten