TIILUP | Rotterdam – Keulen

Grensoverschrijdende corridor

MUST heeft voor TIILUP (Transport infrastructure integrated with Land Use Planning) de verkennende studie voor de zone Rotterdam – Keulen uitgevoerd. In deze corridor spelen een aantal grensoverschrijdende opgaven. MUST heeft drie internationale expertmeetings in Rotterdam, Arnhem en Düsseldorf met regionale en vakexperts voorbereid en begeleid. Centraal thema is het ontwikkelen van een praktijkgerichte aanpak waarin ruimtelijke planning en infrastructuurplanning met elkaar worden geïntegreerd. Het overbruggen van cultuurverschillen en het samenbrengen van gezamenlijke belangen is hierbij een belangrijke sleutel. Op basis van de expertmeetings heeft MUST het eindrapport opgesteld. Het eindproduct is door Rijkswaterstaat bij het programma Horizon 2020 ingebracht, het EU Raamwerkprogramma voor Onderzoek en Innovatie.

Het eindrapport is hier na te lezen. Let op: deze is in het Engels.

Werkveld
  • Mobiliteit
Rol
  • Ontwerper
  • Procesbegeleider
  • Supervisor

Meer Projecten