Integral Planning and Design in the Delta (IPDD)

Adaptieve planvorming in de delta

Het onderzoeksproject Integral Planning and Design in the Delta, onder leiding van de TU Delft, is gericht op de ontwikkeling van planvormings- en ontwerpmethoden voor verstedelijkte deltagebieden. De verschillende wateropgaven die in de delta samenkomen, vormen de context voor het onderzoek. MUST is één van de initiërende partners en de trekker van het deelonderzoek naar lokale uitwerkingen en heeft aan diverse andere deelonderzoeken meegewerkt.

In het nieuwe Deltaprogramma wordt de toekomst van het waterveiligheidssysteem aan de orde gesteld. Tevens is sprake van plannen en ambities van uiteenlopende partijen als het Havenbedrijf Rotterdam om verbindingen met andere havens in de regio te verbeteren. Of van gemeenten, private ontwikkelaars en natuurorganisaties voor de ontwikkeling van relatief kleinschalige stedelijke projecten, recreatiegebieden, natuurgebieden of combinaties daarvan. De vraag is hoe al deze verschillende plannen en ambities zich tot elkaar verhouden en met elkaar gecombineerd kunnen worden.

Werkveld
 • Regionale strategie
Rol
 • Onderzoeker
 • Supervisor
  Product
 • Publicatie: Nieuwe perspectieven voor een verstedelijkte delta
  Periode
 • 2011-2014
  Opdrachtgever
 • Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)

De aanpak voor adaptieve planning

Meer Projecten