Regionale Ruimtelijke Visie Amersfoort

Gezamenlijk naar een duurzame toekomst

De regio Amersfoort groeit. Dit levert niet alleen kansen op, maar zorgt ook voor de nodige uitdagingen. 

Regio Amersfoort is voor veel mensen een aantrekkelijke plek om te wonen en voor veel bedrijven een goede plek om te ondernemen. Vergeleken met veel andere regio’s in Nederland heeft de regio Amersfoort dus de wind in de rug. Maar de groei heeft ook zijn keerzijde. De druk op de ruimte neemt toe waardoor de aantrekkelijkheid en vitaliteit van de regio wordt bedreigd. Hoe zorgen we ervoor dat de regio Amersfoort aantrekkelijk en vitaal blijft? Hoe kunnen mensen in de toekomst nog steeds op een prettige manier wonen en werken? Hoe zorgen we ervoor dat de economische structuur duurzaam en robuust wordt? Hoe verplaatsen ze zich en waar recreëren ze in de regio? Kunnen we het voorzieningenaanbod versterken en de landschappelijke kwaliteit verbeteren?

Koers richting duurzame toekomst

Met de Regionale Ruimtelijke Visie Amersfoort schetst MUST antwoorden op de bovenstaande vragen. Het is een visie waarin de negen betrokken gemeenten gezamenlijk een koers uitzetten richting een duurzame toekomst. De groei die op de regio Amersfoort afkomt wordt aangewend om de kwaliteiten van de regio te borgen en waar nodig te verbeteren.

Uitgaven

De Regionale Ruimtelijke Visie Amersfoort is in een periode van twee jaar tot stand gekomen op basis van meerdere bijeenkomsten met negen gemeenteraden, burgemeesters & wethouders en verschillende maatschappelijke organisaties. Eerst maakten we een analyse. Deze werd uitgewerkt tot een visie. Beiden zijn na te lezen op ISSUU.

Werkveld
 • Regionale strategie
 • Cartografie
Rol
 • Ontwerper
 • Onderzoeker
 • Procesbegeleider
 • Inspirator
  Product
 • De Ruimtelijke Atlas Regio Amersfoort

  Regionale Ruimtelijke Visie Regio Amersfoort
  Periode
 • 2015-2018

Meer Projecten