Wij ontwerpen plekken die ruimte scheppen voor gebruik, ontmoeting en persoonlijke vrijheid. Abstracte uitgangspunten, civieltechnische eisen, belangen en intenties vertalen wij naar tastbare openbare ruimten die uitdagen tot interactie. Met de keuze voor materialen, verharding, bomen, speeltoestellen en meubilair geven wij vorm aan het karakter van onze gemeenschappelijke leefomgeving. Het is dé plek waar gebruik en betekenis met elkaar verbonden worden en het stedelijk leven gestalte krijgt.

Projecten