De Kop van Noord-Holland

De Kop werkt

Hoe ziet de toekomst van de Kop van Noord-Holland eruit? Samen met verschillende partners onderzochten we deze vraag door middel van een ontwerpend onderzoek. Gezamenlijk zetten we een ‘stip aan de horizon’. Daarna werkten we deze stip verder uit tot een document en een eindbeeld. Hierin visualiseerden we hoe de Kop van Noord Holland er in 2040 er uit kan zien.

De Kop van Noord-Holland is aangemerkt als ‘anticipeerregio’. Dit betekent dat er in de nabije toekomst een bevolkingsdaling verwacht wordt. Tot 2040 een gemiddelde afname van 4%. Met deze kennis kan daar nu al op ingespeeld worden.

En er spelen meer zaken die gezond wonen, werken en leven in de regio onder druk zetten. Gezond moet in deze zin opgevat worden als evenwichtig en toekomstbestendig. Denk aan een verouderde en niet passende woningvoorraad, afbouw van de afhankelijkheid van olie en gas, een dalende beroepsbevolking, maar ook verzilting, bodemdaling, waterveiligheid en een afname van de biodiversiteit. Bij elkaar opgeteld vormen al deze uitdagingen nogal een last op de schouders van deze regio.

Het beeld dat kan ontstaan bij het oormerken van een regio als anticipeerregio is dat het ‘slecht gaat’. Niets is minder waar. Tijdens de inventarisatie van de belangrijkste uitdagingen is gekeken naar reeds geformuleerde ambities en lopende projecten. Hieruit blijkt dat de regio zich al goed heeft georganiseerd (zie: www.dekopwerkt.nl) en het barst van de innovaties en initiatieven.

In het project werkten we samen met de gemeente Den Helder, Hollands Kroon, Schagen, Texel, Provincie Noord-Holland, Ministerie van Binnenlandse Zaken en koninkrijksrelaties en regionale experts.

Klik hier voor meer van onze regionale strategie-projecten.

Werkveld
 • Regionale strategie
Rol
 • Ontwerper
 • Onderzoeker
  Product
 • Inspiratiedocument
  Periode
 • 2018-2019
  Opdrachtgever
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties

Meer Projecten