Internationale connectiviteit Zuidelijke Randstad

Bereikbaarheid economische toplocaties Zuidelijke Randstad

MUST deed in opdracht van de provincie Zuid-Holland onderzoek naar de internationale connectiviteit van economische toplocaties in de Zuidelijke Randstad. Hierbij werkten we samen met Buck Consultants International (BCI). We brachten in kaart hoe de Zuidelijke Randstad verbonden is met andere economische netwerken in Europa en de wereld. Op nationaal niveau keken we naar de verbindingen tussen de economische toplocaties zoals Leiden Bio Science Park en campus TU Delft en internationale knooppunten zoals Schiphol Airport, Den Haag CS en Utrecht CS.

Toplocaties

Eerste stap in het onderzoek was het benoemen van vijftien toplocaties binnen de Zuidelijke Randstad. Daarna keken we hoe deze toplocaties verbonden zijn met het internationale treinennetwerk en de luchthavens (Schiphol en Rotterdam-The Hague). Er is per economische toplocatie nagegaan of een verbetering van de internationale connectiviteit een bijdrage levert aan de concurrentiekracht van deze locatie.

Conclusies

Bij de beoordeling van de connectiviteit werd onderscheid gemaakt in drie niveaus; internationaal, regionaal en lokaal (first and last mile). Uit het onderzoek kwam het volgende beeld:

-Verbetering van de aansluiting tussen de Randstad en het netwerk van internationale verbindingen is wenselijk, vooral richting Duitsland. Bovendien is er geen internationale treinstop in Delft.

-De regionale (intercity) verbindingen zijn zeer goed qua reistijd en frequentie. Enkel de verbinding tussen Rotterdam en Den Haag mag vaker rijden. Op het hoofdwegennet in de Zuidvleugel is wel een aantal locaties waarbij congestie een probleem vormt, met name in en rondom de spitsuren.

-De last mile van en naar de toplocaties is erg goed, door de ligging ten opzichte van Rotterdam CS en Den Haag CS. De netwerklocaties (campussen) zijn juist onvoldoende bereikbaar per OV, evenals Rotterdam The Hague Airport. Taxi en OV fiets kunnen beter geïntegreerd worden in de reisketen.

Een uitgebreide samenvatting van het onderzoek vind je hier.

Werkveld
 • Mobiliteit
 • Regionale strategie
Rol
 • Ontwerper
 • Onderzoeker
  Product
 • Advies
  Kaarten
  Periode
 • 2015
  Opdrachtgever
 • Provincie Zuid-Holland

Meer Projecten