Must
  • MUST verbindt uw droom met een concreet bouwplan

  • MUST verbindt een gedragen perspectief met een transparant proces

  • MUST verbindt mensen, plekken en processen

  • MUST verbindt bestuurlijke ambitie met heldere uitvoeringsprojecten

  • MUST verbindt inspiratie met verbeeldingskracht

Wij zijn stedenbouwkundigen met een precieze blik en een persoonlijke benadering. Nieuwsgierigheid is onze belangrijkste drijfveer, het vermogen tot verbinden onze belangrijkste kracht. Wij zetten in ieder project alles op alles om bondgenootschappen te sluiten tussen partijen met uiteenlopende agenda’s. Het doel is altijd het realiseren van een betere, vitalere en mooiere leefomgeving. Zowel op regionale schaal als in een bouwblok.

Dit houdt ons bezig »

nieuwsNieuw project: MIRT onderzoek Metropoolregio Utrecht

Foto van Utrecht e.o. in het kader van het MIRT onderzoek Metropoolregio Utrecht

Wij zijn ontzettend trots op deze nieuwe opdracht. Samen met Twynstra Gudde, Move Mobility, Sweco en Decisio werken wij de komende tijd aan een MIRT onderzoek voor de Metropoolregio Utrecht. Een uitdaging waar we heel veel zin in hebben.

Centraal in het MIRT Onderzoek staat de mogelijke ruimtelijke impact van de regionale groei. Want de kernwaarden van de Metropoolregio Utrecht zijn groen, gezond en slim. Maar deze lijken op gespannen voet te staan met de te verwachten demografische en economische groei.

Daarnaast kijken we ook naar het bestuurlijke en maatschappelijke draagvlak. Want de Metropoolregio in wording bestaat bij de gratie van meerdere gemeenten.  Een interessante en uitdagende opdracht dus!

Het MIRT onderzoek is niet onze eerste opdracht in de regio Utrecht. Zo werkten we eerder aan de Ring Utrecht en de ruimtelijk-economische koers U10.

  • Veerle Simons
  • februari 2019

nieuwsNieuw project: Atlas Regio Twente

Foto van de Regiodag in het kader van Atlas Regio TwenteWe maken niet alleen voor regio Zwolle een atlas. Ook Twente heeft aan ons gevraagd of we het verhaal van hun regio in een atlas kunnen vertalen. En daar zeggen we natuurlijk geen ‘nee’ tegen.

De regio Twente bestaat uit veertien gemeenten die met elkaar samenwerken. Het is een regio met een levendige cultuur, een sterke technische sector, verschillende leefmilieus, bekende streekproducten en een nauwe verbinding met Duitsland. Een interessante regio dus.

Deze verscheidenheid vatten we in verschillende themakaarten die samen de atlas vormen. Recentelijk hebben we onze eerste bevindingen gepresenteerd tijdens de Regiodag. Met de input die we daar hebben ontvangen, gaan we nu weer aan de slag!

To be continued…

  • Sebastian van Berkel
  • februari 2019

Tweets