Wij zijn stedenbouwkundigen met een precieze blik en een persoonlijke benadering. Nieuwsgierigheid is onze belangrijkste drijfveer, het vermogen tot verbinden onze belangrijkste kracht. Wij zetten in ieder project alles op alles om bondgenootschappen te sluiten tussen partijen met uiteenlopende agenda’s. Het doel is altijd het realiseren van een betere, vitalere en mooiere leefomgeving. Zowel op regionale schaal als in een bouwblok.

Hou me op de hoogte

Dit houdt ons bezig

nieuwsMet het Koeverns Kompas van Coevorden naar Assen

Met het Koeverns Kompas van Coevorden naar Assen

Eerder berichtten wij over het Koeverns Kompas. De tool die wij voor de gemeente Coevorden ontwikkelden en waarmee het college haar koers kan bepalen. En nu is het college onderweg. Letterlijk; met een Jeep Discovery van Coevorden naar Assen.

Het college vindt het belangrijk om het Kompas met partners te delen. En met Gedeputeerde Staten (GS) als bestuurlijke partner in het bijzonder. Het college vraagt GS te ondersteunen bij de expedities die ze uitzetten op basis van de vijf kompaspunten. De ene keer actief als bemanningslid, de andere keer als ondersteuner of sponsor.

 

In de Jeep Discovery reed het college op 9 november van Coevorden naar de Gedeputeerde Staten in Assen. Met op de auto het kompas en de bijbehorende waarden. De keuze voor een Jeep Discovery was een verwijzing naar de expeditie van Kapitein Cook naar Noord-Amerika, waar één van de schepen de naam Discovery had. Treffender is dat de Britse marine-officier en ontdekkingsreiziger George Vancouver deze reis onder kapitein James Cook diende. De achternaam Van Coevorden werd in het Verenigd Koninkrijk Vancouver toen zijn overgrootvader zich in Norfolk vestigde.

 

  • Sebastian van Berkel
  • november 2021

ProjectRuimtelijk perspectief voor de Provincie Gelderland

Ruimtelijke kwaliteiten van het rivierengebied in de Provincie GelderlandBijna twintig jaar geleden brachten wij de ruimtelijke kwaliteiten van de provincie Gelderland in beeld. In vier kwaliteitskaarten lieten wij zien welke ruimtelijke kwaliteiten positief gewaardeerd werden. En nu zetten wij een vervolgstap, met het project ‘Ruimtelijk Perspectief Gelderland’.

Waarom

Afgelopen jaar heeft provincie Gelderland haar omgevingsvisie vastgesteld. Hierin staan de koers en de ambitie voor de ruimtelijke ontwikkeling van de provincie. Tegelijkertijd zijn er talrijke lokale initiatieven, programma’s en maatschappelijke ontwikkelingen, die ook een beroep doen op de beschikbare ruimte én invulling geven aan de ambities van de provincie. Met het Ruimtelijk Perspectief Gelderland brengen wij deze twee werelden samen.

Wat gaan we doen

Onze eerste stap is het in beeld brengen van alle lopende projecten en programma’s binnen de Provincie Gelderland. Dat doen we door middel van intensieve atelierdagen. Hierin staat telkens een ander thema centraal staat. En wat we horen, zetten we meteen om in ruimtelijke inrichtingsprincipes en zo mogelijk op kaart. Zo wordt inzichtelijk wat er speelt, waar de kansen liggen en waar de knelpunten en hiaten zitten. En dat zorgt voor een gemeenschappelijk basis van waaruit de provincie uiteindelijk gerichte keuzes kan maken.

Samen met de provincie werken we de komende tijd aan het nieuwe Ruimtelijk Perspectief 1.0 voor de Gelderland. Kansen voor een nieuwe tijd!

  • Pieter Jannink
  • november 2021

Tweets