Must
  • MUST verbindt uw droom met een concreet bouwplan

  • MUST verbindt een gedragen perspectief met een transparant proces

  • MUST verbindt mensen, plekken en processen

  • MUST verbindt bestuurlijke ambitie met heldere uitvoeringsprojecten

  • MUST verbindt inspiratie met verbeeldingskracht

Wij zijn stedenbouwkundigen met een precieze blik en een persoonlijke benadering. Nieuwsgierigheid is onze belangrijkste drijfveer, het vermogen tot verbinden onze belangrijkste kracht. Wij zetten in ieder project alles op alles om bondgenootschappen te sluiten tussen partijen met uiteenlopende agenda’s. Het doel is altijd het realiseren van een betere, vitalere en mooiere leefomgeving. Zowel op regionale schaal als in een bouwblok.

Dit houdt ons bezig »

nieuwsStudieprogramma 2018-2019 RAvB bekend!

Voorkant van het studieprogramma 2018-2019 van de Rotterdamse Academie van Bouwkunst

Het studieprogramma 2018-2019 en de bijbehorende docenten zijn bekend! Bekijk het studio- en collegeaanbod en studentenprojecten in de interactieve gids van de Rotterdamse Academie van Bouwkunst.

Komend jaar in actie op de Academie: collega’s Wouter Veldhuis, Giacomo Gallo en Sebastian van Berkel!

Ook leuk en terug te vinden in de programmagids: Collega Jelle van Kampen en ex-collega Michelle Ritzen zijn genomineerd voor de Iktinos-prijs! Voor Jelle is dat niet de eerste keer. In 2017 werd hij ook al eens genomineerd.

Het studieprogramma 2018-2019 is het laatste programma dat is samengesteld door Job Floris en Wouter Veldhuis. Beiden nemen afscheid van de Academie.

  • Veerle Simons
  • juli 2018

nieuwsCollega Tea Hadžizulfić afgestudeerd met project DogWill

Collega Tea Hadžizulfić afgestudeerd met project DogWill

Hoera, collega Tea Hadžizulfić heeft haar Mastertitel Architectuur behaald aan de Rotterdamse Academie van Bouwkunst. Ze presenteerde haar afstuderen in de Julianakerk in Rotterdam. Wij zijn supertrots op haar!

Met haar afstudeerproject DogWill wil Tea bewustzijn creëren bij ontwerpers en ander publiek. Bewustzijn over hun (werk)houding ten opzichte van dieren. Dat doet ze door middel van het scheppen van een ruimtelijk scenario waarin mens en hond hiërarchisch gelijk zijn.

De hond is door de mens ontwikkeld. Door de eeuwen heen zijn hond en mens naar elkaar toegegroeid, zelfs tot in ons natuurlijk instinct. In het gedachtenexperiment van het project staat met name de veranderende relatie tussen mens en hond centraal. Door de hond te laten fungeren als ons alter ego, wordt ons een spiegel voorgehouden met als doel bewustzijn te creëren over de egoïstische ontwerphouding van de mens.

Foto expositie DogWill in de Julianakerk in Rotterdam

Opgave en doel

Het publieke debat spitst zich steeds meer toe op dierenwelzijn en de relatie tussen mens en dier. De wereld van design lijkt achterop te lopen bij deze maatschappelijke trend. Is deze ontwerphouding wel houdbaar? Zal de moderne ontwerper moeten leren minder mens-centraal te denken en de behoeften van het dier mee te nemen in het ontwerp?

De verantwoordelijkheid van de architect is om actuele thema’s op te pikken en deze te onderzoeken. We moeten oefenen met het nu nog onbekende, om voorbereid te zijn voor veranderingen.

De wereld van DogWill

Hoe heeft het zo ver kunnen komen? DogWill is ontstaan op basis van een door de mens veroorzaakte wereldwijde, verder ongedefinieerde, rampgebeurtenis. Aan de basis van die ramp staat dat de mens te laat is begonnen aan de energietransitie en daarmee de natuur en zijn eigen leefomgeving ernstig heeft aangetast. Hierdoor wordt het moeilijker een modern leven te leiden.

Voorafgaand aan de ramp was de mens in zeer hoge mate afhankelijk van technologie. Generaties lang was het ontwikkelen van bepaalde basisvaardigheden verwaarloosd. Als gevolg van de ramp was vrijwel alle moderne technologie echter onbruikbaar geworden en was de mens genoodzaakt zichzelf opnieuw uit te vinden.

De hond bleef zich in de tussentijd ontwikkelen. Sommige honden evolueerden in hun fysieke opmaak en kunnen nu rechtop lopen. Daarnaast heeft de hond nieuwe plekken gevonden om zijn bestaan voort te zetten, zoals restplekken onder en in infrastructuren.

Het leven voor de mens zal nooit meer hetzelfde zijn. Technologische oplossingen voor reizen kunnen niet meer. Voedsel wordt zeer schaars en geld heeft geen waarde meer. De mens wordt gedwongen op een ouderwetse manier te leven. Al snel wordt het duidelijk voor mens en hond: ze kunnen van elkaar profiteren. Ze hebben allebei verschillende kwaliteiten die de levensbehoeften van elkaar kunnen aanvullen, zoals jagen. Honden en mensen beginnen een parallel bestaan te ontwikkelen met waarde-uitwisselingen in vorm van diensten en producten. Na de ramp laat de natuur zich niet afschrikken: flora en fauna is sterk herstellende, ook in de voormalige steden.

Foto expositie DogWill in de Julianakerk in Rotterdam

De producten

Het gemaakte beeld is een fragment uit die wereld en geeft een indruk van het dagelijks leven in DogWill. Door in te zoomen op specifieke situaties en de interactie tussen mens en hond ontstaat een duidelijker beeld hoe deze gedeelde wereld er uit zou kunnen zien en hoe deze zou ‘werken’. Voor het creëren van de wereld is gebruik gemaakt van een matrix, tevens een belangrijk product van dit afstuderen. Deze geldt als hulpmiddel om het inleven te versterken. De matrix is ontstaan uit grondig onderzoek en inleving in het doen en laten van de hond. Denk aan informatie over de fysieke en fysiologische verschillen tussen hond en mens, dat de beleving van de toeschouwer kan versterken. Maar bijvoorbeeld ook de werking van nieuwe diensten en de manier van omgang met elkaar.

Dit afstuderen heeft ook geleid tot 6 tips voor de ontwerper. Dit kan ontwerpers helpen meer inclusief te ontwerpen. Het kan bereikt worden door het denken vanuit een ander perspectief, bijvoorbeeld een (ander) dier, waardoor inlevingsvermogen wordt getraind en versterkt. Ieder (mens)dier leeft in zijn eigen wereld en deze moet eerst verkend worden voordat een ontwerper er iets voor kan betekenen.

De 6 tips:

1. Be unstopable
2. Organiseer de kennis
3. Pas op voor antropomorfisme en antropocentrisme
4. Zoek de verschillen
5. Wees het beest
6. Voer een opdracht uit

  • Veerle Simons
  • juli 2018

Tweets