Wij zijn stedenbouwkundigen met een precieze blik en een persoonlijke benadering. Nieuwsgierigheid is onze belangrijkste drijfveer, het vermogen tot verbinden onze belangrijkste kracht. Wij zetten in ieder project alles op alles om bondgenootschappen te sluiten tussen partijen met uiteenlopende agenda’s. Het doel is altijd het realiseren van een betere, vitalere en mooiere leefomgeving. Zowel op regionale schaal als in een bouwblok.

Hou me op de hoogte

Dit houdt ons bezig

nieuwsAan de slag in Amsterdam

creatieve ideen voor fietsparkeren bij Amsterdam CS

Met veel plezier gaan wij de komende tijd werken aan twee nieuwe opdrachten in Amsterdam waar de fiets centraal staat.

Zo zullen wij in opdracht van de gemeente Amsterdam het ‘Inspiratieboek Fietsparkeren Amsterdam Centraal’ opstellen. Inmiddels hebben wij al de vele verborgen gangen en ruimtes in het station bekeken en zijn wij de komende tijd vaak rondom het station te vinden om de vele fietsers te observeren.

Voor de tweede opdracht slaan wij de handen ineen met Goudappel. Wij werken momenteel al samen aan de mobiliteitsstrategie voor de regio rondom Utrecht en Amersfoort. Nu mogen wij als team – in samenwerking met de gemeenten Amstelveen, Aalsmeer, Amsterdam en andere partijen – ook nadenken over hoe men zich straks naar en in het bos verplaatst. Een opdracht waarin ons samenspel van bereikbaarheid en ruimtelijk ontwerp goed tot zijn recht gaat komen.

  • Sebastian van Berkel
  • april 2022

Ontwerpend onderzoekResultaten onderzoek Esch Water Speaks gepresenteerd aan Deltaprogramma

Stel het water centraal binnen stedelijke ontwikkeling en durf ver vooruit te kijken. Dit zijn twee uitkomsten van onze studie Esch Water Speaks, die wij hebben gepresenteerd aan het Deltaprogramma.

Samen met de gemeente Rotterdam heeft MUST zich verdiept in wat er kan ontstaan als het water een duidelijkere stem krijgt binnen stedelijke ontwikkelingen. Centraal in ons ontwerpend onderzoek stond het buitendijks gebied De Esch in Rotterdam. Wij wilden weten wat de unieke transformatiekansen zijn van dit gebied, als we rekening houden met het feit dat hoge waterstanden steeds vaker (gaan) voorkomen.

In meerdere ontwerpsessies onderzochten we met tal van stakeholders en vrijdenkers thema’s als waterveiligheid, klimaat, erfgoed en verstedelijkingsopgaven. We bekeken de thema’s in samenhang met elkaar en op de schaal van het gebied én de regionale Delta. De uitkomst van ons onderzoek zijn drie wenkende perspectieven (scope 2200), die Rotterdam de kans geven een estuarium gidsstad te blijven.

We mochten de studie en resultaten toelichten tijdens een bijeenkomst van het Deltaprogramma. Daar werd het belang van ontwerpend onderzoek als middel in dergelijke complexe vraagstukken erkend.

Deze studie is mogelijk gemaakt door financiering van het Stimuleringsfonds. Het maakt deel uit van de voucheraanvraag Vitale Steden en Dorpen. Nieuwsgierig naar het hele onderzoek en de uitkomsten? Bekijk hier online het rapport. En lees het artikel op Deltanieuws.

 

  • Freek van Riet
  • maart 2022

Tweets