Must
  • MUST verbindt uw droom met een concreet bouwplan

  • MUST verbindt een gedragen perspectief met een transparant proces

  • MUST verbindt mensen, plekken en processen

  • MUST verbindt bestuurlijke ambitie met heldere uitvoeringsprojecten

  • MUST verbindt inspiratie met verbeeldingskracht

Wij zijn stedenbouwkundigen met een precieze blik en een persoonlijke benadering. Nieuwsgierigheid is onze belangrijkste drijfveer, het vermogen tot verbinden onze belangrijkste kracht. Wij zetten in ieder project alles op alles om bondgenootschappen te sluiten tussen partijen met uiteenlopende agenda’s. Het doel is altijd het realiseren van een betere, vitalere en mooiere leefomgeving. Zowel op regionale schaal als in een bouwblok.

Dit houdt ons bezig »

Throwback ThursdayZuiderzeelijn: de nooit gerealiseerde spoorverbinding

De Zuiderzeelijn is de nooit gerealiseerde spoorverbinding tussen Schiphol / Amsterdam en Groningen. Maar dat deze spoorlijn er nooit zou komen, wisten wij in 2001 nog niet. In dat jaar werkten wij juist hard aan de ruimtelijke uitwerking van verschillende scenario’s voor dit tracé.

Internationaal schaalniveau

Er waren scenario’s op zowel nationaal als internationaal niveau. Op internationaal niveau hingen de scenario’s samen met mogelijke ruimtelijk economische ontwikkelingen in Europa. Er waren vier opties:

  1. 1. De economische as van Milaan tot Londen blijft de primaire as.

2. Er vindt een sterke ontwikkeling plaats in Oost-Europa.
3. Scandinavië komt op en wordt steeds belangrijker.
4. De regio’s ontwikkelen zich betrekkelijk autonoom van elkaar.

©MUST | Een van de internationale scenario's voor de Zuiderzeelijn

Nationaal schaalniveau

Op nationaal schaalniveau hingen de scenario’s samen met de visie op de ontwikkeling van het Noorden. Er waren uiteindelijk drie reële perspectieven.

De eerste mogelijkheid was dat er een stedelijke ontwikkeling zou plaatsvinden rondom Heerenveen, Leeuwarden en Groningen. Om deze steden te verbinden met de Randstad zou er een tracé moeten komen, waarbij alleen in Almere werd gestopt. Bij deze variant paste zowel een hoge snelheidslijn (HST) als een magneetzweefbaan (MZB).

Bij het tweede perspectief ging men uit van het suburbanisatie concept. Dit wil zeggen dat mensen vanuit de stad migreren naar het omliggende platteland. Bij deze variant paste een ander soort verbinding, waarbij van Amsterdam tot aan Groningen een kralensnoer van centra werd aangedaan. Zowel een intercityverbinding (IC) als een MZB kwamen hiervoor in aanmerking.

Het laatste concept ging uit van een tracé via Oost Nederland. Dit kon ervoor zorgen dat de regionale netwerken van west, oost en noord Nederland nog beter op elkaar zouden aansluiten. Bij deze variant volstond een IC verbinding.

Naar aanleiding van onze visuele uitwerkingen en het bijbehorende rapport van de B&A Groep, koos het kabinet uiteindelijk voor een magneetzweefbaan. Helaas zijn de Zuiderzeelijn en de magneetbaan er nooit gekomen.

Meer weten?

Er is een Wikipediapagina over de Zuiderzeelijn. Wij hebben de jaren erna nog heel wat andere infrastructuurprojecten gedaan. Die kan je vinden op onze website.

 

  • Veerle Simons
  • augustus 2019

Throwback ThursdaySnelwegen

Kijk op de Ruimtelijke Kwaliteit van Snelwegen - foto van het infralandschap in Rotterdam (A16).Als we terugkijken blijkt dat snelwegen een belangrijk onderdeel vormen van het collectieve MUST-geheugen. De afgelopen decennia hadden we er heel wat op de tekentafel liggen. Als onderdeel van projecten als de Atlas van de Snelwegomgeving en Ring Utrecht. Deze week zetten we daarom enkele van onze snelwegprojecten in het zonnetje.

Ring Utrecht

Het grootste snelwegproject waar we aan hebben gewerkt is ongetwijfeld Ring Utrecht. Recentelijk nog in het nieuws, omdat de Raad van State besloot dat het Tracébesluit Ring Utrecht niet in stand kan blijven. Wij werkten, samen met Rijkswaterstaat, meer dan vijf jaar aan de inpassing van de geplande verbreding. Met als meest opvallende maatregel de overkluizing bij Amelisweerd.

Maquette landschap rondom Ring Utrecht

De overkluizing bij Amelisweerd

Onze eerste snelweg

Maar Ring Utrecht was niet het eerste snelwegproject waar wij aan werkten. Al in 2001 werkten wij, in opdracht van de toenmalige Rijksbouwmeester, aan de ontwerpverkenning van de A12. Hierbij stond (toen al!) centraal dat fysieke uitbreiding van het snelwegen steeds moeilijker wordt. Dat betekent dat het huidige systeem beter benut moet worden om de doorstroming op peil te houden. Aan ons de taak om de stedelijke territoria rondom de A12 in kaart te brengen. Het was ons allereerste snelwegproject!

©MUST | kaartbeeld van de snelweg A12

Stedelijke territoria rondom de A12.

Een Atlas over snelwegen

Tussen het eerste project en de Ring Utrecht zaten nog een groot aantal andere snelwegen. Zo werkten we aan de A1, A2, A12 en A27. En tussendoor publiceerden we de Atlas van de Snelwegomgeving en Kijk op de ruimtelijke kwaliteit van snelwegen. De eerste is een echt naslagwerk over de ruimtelijke verschijningsvorm en het karakter van de Nederlandse snelwegen. De tweede bevat handreikingen en ontwerpprincipes die we kunnen gebruiken bij maatregelen aan de Nederlandse snelwegen. Je kan wel zeggen dat we bijna heel Nederland vanaf de snelweg zagen.

©MUST | maquette van het gebied rondom snelwegen

Maquette van een gebied rondom de A27

De mooiste snelwegafslag ter wereld

Ook nu werken we nog regelmatig aan snelwegen en de snelwegomgeving. In 2016 rondden we het project Leidse Ring Noord af, waarbij we werkten aan een betere doorstroming van het verkeer tussen Leiden en Leiderdorp. En Wouter is een aantal keer op de radio geweest om te praten over de mooiste snelwegafslag van ter wereld. (Spoiler, het is de snelwegafslag A1 – Markelo). Ons meest recente project is een gebiedsanalyse van de N34 in Drenthe. Maar daarover een andere keer meer!

 

 

  • Veerle Simons
  • augustus 2019

Tweets