Visie Ruimte en Mobiliteit | Zuid-Holland

Voor de provincie Zuid-Holland heeft MUST een begeleidende en verbeeldende rol gespeeld in de totstandkoming van de Visie Ruimte en Mobiliteit (VRM). Hiervoor begeleidde MUST een zestal grote werkbijeenkomsten met het bedrijfsleven, kennisinstellingen, overheden en NGO’s over de toekomstige ruimtelijke opgaven in Zuid-Holland. De bevindingen zijn uitgewerkt in ruimtelijke toekomstverkenningen en hebben geresulteerd in de eveneens door MUST gemaakte definitieve beleidsbeelden voor de Visie Ruimte en Mobiliteit.

Voor meer informatie, kijk op de website van de provincie Zuid-Holland.

Werkveld
  • Regionale strategie
Rol
  • Ontwerper
  • Procesbegeleider
    Periode
  • 2013
    Opdrachtgever
  • Provincie Zuid Holland

Meer Projecten