nieuwsAan de slag in Amsterdam

creatieve ideen voor fietsparkeren bij Amsterdam CS

Met veel plezier gaan wij de komende tijd werken aan twee nieuwe opdrachten in Amsterdam waar de fiets centraal staat.

Zo zullen wij in opdracht van de gemeente Amsterdam het ‘Inspiratieboek Fietsparkeren Amsterdam Centraal’ opstellen. Inmiddels hebben wij al de vele verborgen gangen en ruimtes in het station bekeken en zijn wij de komende tijd vaak rondom het station te vinden om de vele fietsers te observeren.

Voor de tweede opdracht slaan wij de handen ineen met Goudappel. Wij werken momenteel al samen aan de mobiliteitsstrategie voor de regio rondom Utrecht en Amersfoort. Nu mogen wij als team – in samenwerking met de gemeenten Amstelveen, Aalsmeer, Amsterdam en andere partijen – ook nadenken over hoe men zich straks naar en in het bos verplaatst. Een opdracht waarin ons samenspel van bereikbaarheid en ruimtelijk ontwerp goed tot zijn recht gaat komen.

  • Sebastian van Berkel
  • april 2022

Ontwerpend onderzoekResultaten onderzoek Esch Water Speaks gepresenteerd aan Deltaprogramma

Stel het water centraal binnen stedelijke ontwikkeling en durf ver vooruit te kijken. Dit zijn twee uitkomsten van onze studie Esch Water Speaks, die wij hebben gepresenteerd aan het Deltaprogramma.

Samen met de gemeente Rotterdam heeft MUST zich verdiept in wat er kan ontstaan als het water een duidelijkere stem krijgt binnen stedelijke ontwikkelingen. Centraal in ons ontwerpend onderzoek stond het buitendijks gebied De Esch in Rotterdam. Wij wilden weten wat de unieke transformatiekansen zijn van dit gebied, als we rekening houden met het feit dat hoge waterstanden steeds vaker (gaan) voorkomen.

In meerdere ontwerpsessies onderzochten we met tal van stakeholders en vrijdenkers thema’s als waterveiligheid, klimaat, erfgoed en verstedelijkingsopgaven. We bekeken de thema’s in samenhang met elkaar en op de schaal van het gebied én de regionale Delta. De uitkomst van ons onderzoek zijn drie wenkende perspectieven (scope 2200), die Rotterdam de kans geven een estuarium gidsstad te blijven.

We mochten de studie en resultaten toelichten tijdens een bijeenkomst van het Deltaprogramma. Daar werd het belang van ontwerpend onderzoek als middel in dergelijke complexe vraagstukken erkend.

Deze studie is mogelijk gemaakt door financiering van het Stimuleringsfonds. Het maakt deel uit van de voucheraanvraag Vitale Steden en Dorpen. Nieuwsgierig naar het hele onderzoek en de uitkomsten? Bekijk hier online het rapport. En lees het artikel op Deltanieuws.

 

  • Freek van Riet
  • maart 2022

stellingMeer aandacht voor bedrijven in woon-werkwijken

Foto van de presentatie woon-werkwijken“Woon-werkwijken en productieve wijken worden vaak verbeeld vanuit het perspectief van de woonconsument. Hierdoor schiet je je als stad én regio in je eigen voet.” Dit was een van de stellingen die collega Sebastian van Berkel op tafel legde tijdens zijn key note presentatie voor de collegesessie van de gemeente Rotterdam.

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rotterdam organiseert periodiek een zogenaamde Collegesessie. Deze sessies zijn bedoeld om elkaar te informeren en inspireren op specifieke thema’s. Afgelopen vrijdag stond het thema economische gebiedsontwikkeling centraal. Hierbij kwamen vragen aan de orde als: ‘Wat voor soort bedrijven hebben ruimte nodig in de stad?’, ‘Hoe zorg je voor een goede integrale afweging, ook als woningbouw de komende jaren topprioriteit is?’ en ‘Hoe kan Rotterdam invulling geven aan de ambitie uit de Omgevingsvisie om ook in 2040 een inclusieve woon-werkstad te zijn voor alle opleidingsniveaus?’.

De presentatie van Sebastian over woon-werkwijken was o.a. gebaseerd op het nog steeds actuele onderzoek dat MUST heeft uitgevoerd in 2019 voor ORAM – Ondernemend Amsterdam: Werken aan een Nieuw Amsterdam: verdichtingsstrategie voor een productieve stad.

  • Sebastian van Berkel
  • maart 2022

luisterenPodcast met Wouter over hoogbouw binnen de ruimtelijke opgave

Foto hoogbouw Amsterdam Nieuw-West - podcastWouter Veldhuis sprak met Daan Roggeveen over hoogbouw binnen de ruimtelijke opgave. Deze podcast is onderdeel van de Toren van Babel, een maandelijkse serie binnen de Architectenweb Podcast.

In de podcastserie praat architect Daan Roggeveen (MORE Architecture) met ontwerpers, ontwikkelaars en andere experts over hun perspectief op hoogbouw.

Met Wouter sprak hij o.a. over Amsterdam Nieuw-West, over galerijflats als hoogbouwtype, over de sociologische benadering van stedenbouw, de geschiedenis van MUST en over de verdichting van de bestaande stad. Luisteren dus!


  • Veerle Simons
  • februari 2022

nieuwe collegaPieter stelt zich voor

Portretfoto van Pieter Crince le RoyEn ook Pieter is begonnen aan zijn stage bij MUST.  Hij stelt zich graag voor.


Hi, mijn naam is Pieter Crince Le Roy, ik kom uit Rotterdam en woon sinds een half jaar in Amsterdam. De komende vijf maanden zal ik mee lopen als stagiair bij MUST stedebouw. Na in 2021 mijn bachelor Middeleeuwse Geschiedenis aan de Universiteit Leiden afgerond te hebben zocht ik een nieuwe uitdaging in een ander vakgebied. Vanuit een fascinatie voor architectuur, steden en ontwerpen viel de keuze al snel op planologie. Om deze reden volg momenteel de premaster Planologie aan de Radboud Universiteit van Nijmegen. Met deze stage wil ik mijzelf oriënteren in het vakgebied en ontdekken waar mijn interesses juist wel of niet liggen. MUST leek mij hiervoor het perfecte bureau omdat zij zich op vele vlakken op het gebied de ruimtelijke ordening richten.

Mijzelf zou ik beschrijven als een leergierige en enthousiaste jongen die, met behulp van het team bij MUST, zijn kennis en skills kan verbreden en verbeteren. De komende maanden zullen draaien om ervaring opdoen en het vakgebied en de mensen die er in werken leren kennen.

Ik ben benieuwd wat er op mijn pad komt maar één ding is zeker, ik heb er zin in!


Leuk Pieter, heel fijn dat je ons komt versterken!

  • Luuk Koote
  • februari 2022