agendaErfgoedwaarden van Lunetten in beeld

Deze afbeelding laat de erfgoedwaarden van Lunetten zienOp maandag 2 maart organiseren Must Stedebouw en het Planbureau voor de Leefomgeving in de Musketon een vervolgbijeenkomst over de erfgoedwaarden van Lunetten. Iedereen is welkom om mee te praten.

In december brachten wij samen met bewoners van Lunetten de erfgoedwaarden van de wijk in kaart. Er werd gediscussieerd, geplakt en geschreven. Het resultaat waren kaarten vol informatie.

Wij zijn met deze informatie aan de slag gegaan. We hebben drie verschillende ontwikkelingsrichtingen geschetst van Lunetten als levensloopbestendige, duurzame wijk. De schetsen verschillen van elkaar in de mate waarin rekening gehouden wordt met de verschillende erfgoedkwaliteiten van Lunetten:

één ontwerp houdt geen rekening met de erfgoedkwaliteiten, één ontwerp zet in op behoud van het uiterlijk zoals dat ooit door de architecten is bedacht en één ontwerp gaat uit van de sociale kwaliteiten van Lunetten.

We zouden graag van de bewoners horen wat hen wel en niet aanspreekt in deze ontwerpen en waarom. En ook welke erfgoedkwaliteiten er misschien nog missen. Dit gesprek kan ons helpen om niet alleen voor Lunetten, maar ook voor andere wijken in Nederland uit die periode te benoemen welke kwaliteiten in de toekomst zoveel mogelijk behouden moeten worden.

Programma
19.30u: inloop
19.45u: start programma
21.30u: einde programma, drankje aan de bar

Lijkt het je leuk om (weer) deel te nemen? Meld je dan aan door een mailtje te sturen naar joost.tennekes@pbl.nl. Ken je andere bewoners die het misschien leuk vinden om te komen, stuur deze uitnodiging dan vooral door.

Hopelijk tot 2 maart!

  • Hein Coumou
  • februari 2020

Nieuw projectOmgevingsvisie Lelystad

Lelystad is altijd in ontwikkelingLeuk nieuws! De komende maanden gaan wij aan de slag met de Omgevingsvisie Lelystad. We gaan in gesprek met gemeente, MRA, provincie Flevoland en stakeholders om uiteindelijk tot een aansprekende en leesbare Omgevingsvisie te komen. Wij verzorgen de tekst en de grafische vormgeving. We hebben er zin in!

  • Veerle Simons
  • februari 2020

  • Wouter Veldhuis
  • januari 2020

nieuwsMUST bij Toogdag Atelier Rijksbouwmeester

Gisteren (29-01) gaf ik een presentatie bij de Toogdag van het Atelier Rijksbouwmeester. Thema van de jaarlijkse Toogdag was ‘de rol van de ontwerper’ bij de grote transitievraagstukken. Denk aan de energietransitie, mobiliteitstransitie, klimaatbestendige lefomgeving, etc. Hoe kan ontwerpkracht ingezet worden voor de grote verbouwing van Nederland?

Ik gaf een presentatie over hoe ontwerpend onderzoek en verbeeldingskracht voor MUST al 22 jaar de manier is om deze vraagstukken te beantwoorden. En dat deze manier van werken nog steeds actueel is. MUST Amsterdam en MUST Keulen werken aan de uitwerking van de urgente bouwprojecten van nu en denken tegelijkertijd na over de opgaven van de toekomst. Wij hebben geen aparte afdeling ‘onderzoek’, maar passen continu ontwerpend onderzoek toe en agenderen zelf de vraagstukken van morgen. Deze komen voort uit uit onze eigen nieuwsgierigheid, thematische allianties en goed opdrachtgeverschap. Ons eerste project uit 1997 ging bijvoorbeeld over een adaptieve en organische ontwikkeling van Almere.

We kregen goede reacties op ons verhaal. Leuk om dit te kunnen delen!

  • Sebastian van Berkel
  • januari 2020