NIEUWSRuimte voor een nieuwe tijd

MUST maakt ruimte voor een nieuwe tijd…

… en zal eind juni verhuizen naar een duurzaam en circulair gebouw in Amsterdam Noord. Tot die tijd bivakkeren wij in Spaces Westerpark. Ons bezoekadres is tijdelijk gewijzigd naar Haarlemmerweg 331 te Amsterdam.

  • Web Redactie
  • maart 2023

EXPOStartblok aan het IJ

Vanochtend is onze tentoonstelling ‘Samen starten in Elzenhagen’ aangekomen in Amsterdam-Centrum! De openluchtexpositie met foto’s van Rufus de Vries is nog t/m 20 maart te zien aan de De Ruijterkade aan de oever van het IJ (aan de promenade tussen het Centraal Station en het Paleis van Justitie). Daarna reist de expositie door naar het Hoekenrodeplein in Zuidoost.

Meer over de tentoonstelling is te vinden op https://www.amsterdam.nl/diversiteit/samen-starten-amsterdam/

MELD JE AAN VOOR DE DIALOOGAVOND OP 30 MAARTNa het zien van de tentoonstelling doorpraten over huisvestingsprojecten als Startblok Elzenhagen en luisteren naar de persoonlijke verhalen, dromen en wensen van de bewoners? Bezoek dan de Startblokdialoog in Amsterdam-Zuidoost op 30 maart.

Aanmelden voor deze avond kan via deze link.

 

  • Web Redactie
  • maart 2023

NIEUWSLandschapsbiografie Zwinstreek af!

MUST maakte deze biografie in opdracht van provincie West-Vlaanderen, samen met het Vlaams-Nederlandse team bestaande uit Zwin-experts uit West-, Oost- en Zeeuws-Vlaanderen.

De Landschapsbiografie van de Zwinstreek beschrijft de boeiende ontstaansgeschiedenis van het grensoverschrijdende Zwinstreek-landschap. Van de huidige Zwinstreek ligt circa 219 km² in Vlaanderen en 234 km² in Nederland. De streek is door de eeuwen heen gevormd door de komst van polderinfrastructuur als stuwen, sluizen en dijken. Dat heeft geresulteerd in een uniek weids open landschap, gekenmerkt door typische, scheef gewaaide populieren langs kanalen of door oude knotwilgen en heggen die historische bedijkingen accentueren.

De Landschapsbiografie toont de verwevenheid van cultuurhistorie, landgebruik en landschapsecologie van vroeger tot nu. In het proces werd met vele experts gesproken om het verhaal in zeven hoofdstukken uit een te zetten. Voor de cartografie werden geografische gegevens uit Vlaanderen en Nederland gecombineerd. MUST was verantwoordelijk voor teksten, cartografie en layout van de biografie.

Meer over de Landschapsbiografie van de Zwinstreek is hier te vinden: https://www.west-vlaanderen.be/landschapspark-zwinstreek

  • Web Redactie
  • februari 2023

NIEUWSEen goede woonstart

Eerder deze week vond bij Pakhuis de Zwijger de avond Een goede Woonstart plaats. Centraal op deze avond stond het door MUST ontworpen Startblok Elzenhagen: een gemengd wooncomplex waar jonge starters op de woningmarkt samenleven en een community vormen met jonge statushouders. Op deze avond sprak o.a. Wouter Veldhuis over hoe ontwerp en organisatie van deze projecten kunnen bijdragen aan hechte communities en een fijne leefomgeving. Er werd samen met bewoners en woningcorporaties gesproken over wat wel en niet heeft gewerkt en welke lessen geleerd kunnen worden voor toekomstige startblok-projecten.

De avond gemist? Geen nood. De avond is te bekijken via het kanaal van Pakhuis de Zwijger.

De avond maakt deel uit van de randprogrammering van de openluchttentoonstelling Starten in Elzenhagen met fotografie van Rufus de Vries. De tentoonstelling is momenteel te zien op het Buikslotersmeerplein in Amsterdam-Noord en reist binnenkort verder door Amsterdam: achtereenvolgens naar de De Ruijterkade en naar het Hoekenrodeplein naast station BijlmerArena.

Foto: René Kok van Startblok Elzenhagen

  • Web Redactie
  • februari 2023

Pieter slaat een nieuwe weg in

Het is tijd van verandering. Ook bij MUST. Per 1 januari 2023 is Pieter Jannink gestopt als mede-eigenaar van MUST. De komende tijd zal hij zich richten op verschillende nieuwe rollen als ontwerper van de ruimte van Nederland. Met de aanleg van het Boetelerbos realiseert hij samen met Helga van der Haagen een nieuw biodivers voedsellandschap in Salland. Daarnaast zal Pieter met de gemeente Enschede werken aan de ruimtelijke uitdagingen waar de stad en regio de komende decennia voor staan.

In 1997 was Pieter samen met Robert Broesi, Alies Rommerts en Wouter Veldhuis één van de oprichters van MUST stedebouw. Met trots kijken wij terug op 25 jaar bureaugeschiedenis. Het was een periode waarin MUST diverse onontgonnen gebieden van ons vakgebied heeft verkend en prachtige ontdekkingen heeft gedaan. Als zelfstandig stedebouwkundige zet Pieter deze ontdekkingsreis voort wat ongetwijfeld zal leiden tot nieuwe samenwerkingen met de MUST-teams in Amsterdam en Köln.

Vanaf 1 januari 2023 zijn Sebastian van Berkel en Wouter Veldhuis verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van MUST in Amsterdam. Daarmee wordt de belangrijke sturende rol die Sebastian al lange tijd heeft nu ook formeel bekrachtigd. MUST zal de koers verder verleggen. De kennis en ervaring zal radicaler ingezet worden op het realiseren van een rechtvaardige leefomgeving: het maken van plekken waar het welzijn voor planten, dieren en mensen voorop staat. Wat blijft is de precieze blik, de persoonlijke benadering en het vermogen te verbinden.

  • Wouter Veldhuis
  • januari 2023