Bodematlas Twente in Jaarboek Blauwe Kamer

Afbeelding van het Jaarboek Blauwe KamerOnze Bodematlas Twente staat in het Jaarboek Blauwe Kamer 2021! De Bodematlas heeft een kernachtige en heldere boodschap: voor een duurzame ruimtelijke inrichting moet de ondergrond leidend zijn.  

Een van de kaarten die de ondergrond van Twente laten zien. Deze is gemaakt voor de Bodematlas TwenteMUST zet sinds jaar en dag de kracht van cartografie in om verbinding te leggen tussen grotere maatschappelijke opgaven. De Bodematlas Twente geeft handvatten door de bodem, met al haar systemen, ecologische en historische waarden, toegankelijk te maken voor iedereen die maar iets met ruimtelijke ordening te maken heeft. Nieuwsgierig naar de Bodematlas? Bekijk de onlineversie hier.

  • Bjorn Mensink
  • december 2021

Hein Coumou: ‘Ik geef nú vorm aan steden, dorpen en landschappen van morgen’

Portretfoto van Hein CoumouAls directeur van MUST werkt Hein Coumou aan steden, dorpen en landschappen van morgen. ‘Ik wil met ieder project een bijdrage leveren aan het verbeteren van de leefomgeving.’

Waarom geef je vorm aan steden, dorpen en landschappen van morgen?

Ik geloof dat als je de dagelijkse leefomgeving wilt verbeteren, je rekening moet houden met de grote, soms bijna onoplosbare vraagstukken in de samenleving. De klimaatcrisis, voedselzekerheid, woningnood, transitie naar een circulaire economie en afnemende biodiversiteit schudden aan de fundamenten van ons leven. Ik wil deze vraagstukken doorgronden, mogelijke oplossingsrichtingen agenderen en deze vertalen in praktische principes. Deze principes pas ik dan weer toe in de projecten waar ik aan werk. Zo geef ik actief invulling aan de opgaven van morgen.

Wat is je doel?

Ik wil met ieder project een bijdrage leveren aan het verbeteren van de leefomgeving. Voor mij betekent dat een project beginnen door de kwalitatieve aspecten van de plekken inzichtelijk te maken. Het liefst door samen te werken met bewoners, belanghebbenden en ondernemers. Zij zijn immers de specialisten van hun eigen leefomgeving. Daar krijg ik ontzettend veel energie van.

Deze kaart van Hein Coumou laat de stedelijke vernieuwing van Nieuw-West zien.

Stedelijke vernieuwing in Nieuw-West: onze kaart uit het boek Nieuw-West: Parkstad of stadswijk wordt geüpdatet voor het Van Eesterenmuseum naar de periode 2000-2021. Copyright: MUST stedebouw

Er is nu veel aandacht voor de verdichting van de bestaande stad. Maar dit is een proces wat al langer speelt. Door terug te kijken naar het verleden, wordt duidelijk welke resultaten verdichting kan opleveren. In ons onderzoek Nieuw-West: Parkstad of stadswijk, onderzocht MUST de effecten van de stedelijke vernieuwing in dit stadsdeel. In 20 jaar tijd is hier 1,5 keer IJburg aan woningen gerealiseerd! Het is interessant om te zien dat de openbare ruimte nu door een grotere diversiteit aan bewoners en bezoekers wordt gebruikt. Dit onderzoek heeft mij ertoe gezet dat ik een publiek domein voor een grotere diversiteit aan leefstijlen wil faciliteren. Het bindmiddel van de stad is immers de ontmoeting met de ander. Binnen de verschillende wijkvernieuwingen waar wij momenteel met o.a. woningbouwcorporaties aan werken, pas ik dit toe. Door focus te leggen op de overgangen van collectief, privaat en het publieke domein, is het mogelijk om een aantrekkelijke leefomgeving voor en met iedereen te maken.

Stedelijke vernieuwing in het Ambacht i.o.v. Gemeente Veenendaal. Copyright: MUST Stedebouw

Hoe wil je dat bereiken binnen MUST?

Mijn kracht zit in de verbeelding van mogelijke toekomsten die direct impact hebben op de leefomgeving. Dat doe ik samen met het team van MUST, opdrachtgevers en betrokkenen. Hierbij is het maken van maquettes en tekeningen een belangrijk middel om onbekende toekomstmodellen tastbaar te maken. Want een beeld zegt meer dan 1.000 woorden. Door zorgvuldig van tevoren bedachte stappen worden in het proces verschillende bouwstenen afgepeld. Het geeft mij veel energie om met diverse mensen, belanghebbende, ondernemers en bewoners te werken aan een plan wat enthousiasmeert. Hierbij zorg ik dat ik niet alleen haalbare, maar ook passende, mooie en gedragen plannen maak, die bijdragen aan een toekomstbestendige leefomgeving.

  • Hein Coumou
  • december 2021

UitnodigingINSPRAAKMIDDAG WINDPARK @ DROOG

Afbeelding van de Doggersbank, het afstudeerwerk van Ziega van den Berk.

DENK EN PRAAT MEE OVER DE BOUW VAN EEN WINDMOLENPARK @DROOG!

Als onderdeel van het programma van de tentoonstelling The World As We Don’t Know It @droog, nodigen de Ambassade van de Noordzee en MUST je van harte uit voor een inspraakbijeenkomst over het te bouwen windmolenpark Hollandse Kust West, één van de vele windparken die de Nederlandse overheid de komende jaren wil laten verrijzen in de Noordzee. Met een multidisciplinair team werkt de Ambassade aan radicale perspectieven op de onderwaterwereld in een windpark. Het doel is om een alternatieve inzending te maken voor de tender Windmolenpark Hollandse Kust West. De termijn voor inzending van de tender sluit in april 2022. Jouw inbreng tijdens deze participatieavond wordt zeer gewaardeerd en kan dus nog worden verwerkt!

ONDERZOEK TEAM WINDPARKTENDER

Het team dat werkt aan de windparktender bestaat uit landschapsarchitect Ziega van de Berg, socioloog Darko Lagunas, aquatisch ecoloog Maarten Erich, architect Bruno Vermeersch, adviseur Susan ArtsHalima Tantawy,  student International Land and Water Management en Thijs Middeldorp vanuit de Ambassade. Vanuit het uitgangspunt dat de zee en het leven in zee van zichzelf is, onderzoekt en beluistert het team de diverse menselijke en meer dan menselijke belangen die spelen rondom windparken. Dit gebeurt vanuit drie perspectieven:

(1) De impact van de bouw van een windmolen in zee op de onderwaterwereld. Welke ecologische eisen stelt de rijksoverheid en hoe kun je ontwerpen voor het onderwaterleven? (2) De relatie tussen de ambities van Nederlandse windparken op zee en het energieakkoord. (3) De rechtvaardigheid van de mondiale toeleveringsketen, de vrees voor grondstoftekorten en de schendingen van mensen- en natuurrechten tijdens de winning van die grondstoffen. Kan er eigenlijk wel een rechtvaardig park gebouwd worden? Het team geeft drie korte presentaties over bovenstaande punten en gaat vervolgens in gesprek met de aanwezigen.

Lees hier meer over de casus windpark tender.

THE WORLD AS WE DON’T KNOW IT @DROOG

Voor aanvang van de inspraakmiddag ben je van harte welkom voor een bezoek aan de tentoonstelling The World as We Don’t Know It, tot en met 12 januari 2022 in DROOG. In deze tentoonstelling, samengesteld door Renny Ramakers, delen 20 internationale kunstenaars hun visie op de klimaatcrisis. Landschapsarchitect Ziega van den Berk neemt deel namens de Ambassade van de Noordzee met Doggerland, The Breeding Ground of the North Sea, 2020, een ontwerp voor een windmolenpark waarbij zij de opgave benaderde vanuit het bestaande landschap en het zeeleven. Van de schaal van het gehele Dogger-landschap tot die van de windmolens richten alle ontwerpkeuzes zich op het stimuleren van een divers en rijk zeeleven.

INFO & TICKETS

Dinsdag 11 januari, 15:00 tot 17:00 uur

@droog, Staalstraat 7b Amsterdam

Aanmelden graag voor 10 januari via info@ambassadevandenoordzee.nl

Let op: er is een beperkt aantal plekken beschikbaar. Voor aanvang wordt uw QR-code gecheckt en er zijn vaste zitplaatsen, op 1,5 meter afstand van elkaar.

  • Web Redactie
  • december 2021

kijkenNieuwe bureaufoto’s

Na bijna tien jaar was het hoog tijd voor nieuwe bureaufoto’s. En daarom vroegen wij fotograaf Rufus de Vries langs te komen. Hij maakte, toen de huidige coronamaatregelen nog niet van kracht waren, een hele serie foto’s van ons kantoor en de collega’s. Wij zijn ontzettend trots op het resultaat. Je gaat ze tegenkomen in offertes én op onze website. Hieronder alvast een kleine selectie:

  • Veerle Simons
  • december 2021

nieuwsMuseumtramlijn krijgt extra ruimte binnen herontwikkeling

Foto van een oude tram van de MuseumtramlijnGoed nieuws vanuit de Museumtramlijn! Na een jarenlange discussie erkent de gemeente Amsterdam eindelijk het belang van dit mobiel erfgoed. Binnen de herontwikkeling van het Havenstraatterrein krijgt de vereniging circa 1400m2 voor o.a. stalling en werkplaats.

Deze afbeelding laat zien hoe ons stedenbouwkundig plan er op ooghoogte uitziet. Met een cruciale rol voor de Museumtramlijn.

In ons stedenbouwkundig plan had de Museumtramlijn een belangrijke rol.

In 2011-2013 maakte MUST al een stedenbouwkundig plan voor het Havenstraatterrein. De Museumtramlijn en bijbehorende Haarlemmermeerstation waren vanaf het allereerste begin cruciale dragers van ons plan. Het is erg jammer dat er jarenlang zo’n grote druk is geweest op het maximaliseren van de grondopbrengsten, waardoor een waardevolle maar kwetsbare functie zoals het trammuseum aan een zijden draadje hing. Gelukkig dat er nu ook oog is voor publieke en culturele waarden in deze gebiedsontwikkeling.

Wij zijn ontzettend blij voor de Museumtramlijn en alle vrijwilligers die zich hiervoor inzetten. De planning is dat het geheel, met 500 woningen, bedrijfsruimten en een basisschool, in 2026 wordt opgeleverd.

  • Wouter Veldhuis
  • december 2021