nieuwsMet het Koeverns Kompas van Coevorden naar Assen

Met het Koeverns Kompas van Coevorden naar Assen

Eerder berichtten wij over het Koeverns Kompas. De tool die wij voor de gemeente Coevorden ontwikkelden en waarmee het college haar koers kan bepalen. En nu is het college onderweg. Letterlijk; met een Jeep Discovery van Coevorden naar Assen.

Het college vindt het belangrijk om het Kompas met partners te delen. En met Gedeputeerde Staten (GS) als bestuurlijke partner in het bijzonder. Het college vraagt GS te ondersteunen bij de expedities die ze uitzetten op basis van de vijf kompaspunten. De ene keer actief als bemanningslid, de andere keer als ondersteuner of sponsor.

 

In de Jeep Discovery reed het college op 9 november van Coevorden naar de Gedeputeerde Staten in Assen. Met op de auto het kompas en de bijbehorende waarden. De keuze voor een Jeep Discovery was een verwijzing naar de expeditie van Kapitein Cook naar Noord-Amerika, waar één van de schepen de naam Discovery had. Treffender is dat de Britse marine-officier en ontdekkingsreiziger George Vancouver deze reis onder kapitein James Cook diende. De achternaam Van Coevorden werd in het Verenigd Koninkrijk Vancouver toen zijn overgrootvader zich in Norfolk vestigde.

 

  • Sebastian van Berkel
  • november 2021

ProjectRuimtelijk perspectief voor de Provincie Gelderland

Ruimtelijke kwaliteiten van het rivierengebied in de Provincie GelderlandBijna twintig jaar geleden brachten wij de ruimtelijke kwaliteiten van de provincie Gelderland in beeld. In vier kwaliteitskaarten lieten wij zien welke ruimtelijke kwaliteiten positief gewaardeerd werden. En nu zetten wij een vervolgstap, met het project ‘Ruimtelijk Perspectief Gelderland’.

Waarom

Afgelopen jaar heeft provincie Gelderland haar omgevingsvisie vastgesteld. Hierin staan de koers en de ambitie voor de ruimtelijke ontwikkeling van de provincie. Tegelijkertijd zijn er talrijke lokale initiatieven, programma’s en maatschappelijke ontwikkelingen, die ook een beroep doen op de beschikbare ruimte én invulling geven aan de ambities van de provincie. Met het Ruimtelijk Perspectief Gelderland brengen wij deze twee werelden samen.

Wat gaan we doen

Onze eerste stap is het in beeld brengen van alle lopende projecten en programma’s binnen de Provincie Gelderland. Dat doen we door middel van intensieve atelierdagen. Hierin staat telkens een ander thema centraal staat. En wat we horen, zetten we meteen om in ruimtelijke inrichtingsprincipes en zo mogelijk op kaart. Zo wordt inzichtelijk wat er speelt, waar de kansen liggen en waar de knelpunten en hiaten zitten. En dat zorgt voor een gemeenschappelijk basis van waaruit de provincie uiteindelijk gerichte keuzes kan maken.

Samen met de provincie werken we de komende tijd aan het nieuwe Ruimtelijk Perspectief 1.0 voor de Gelderland. Kansen voor een nieuwe tijd!

  • Pieter Jannink
  • november 2021

nieuwe collegaMax stelt zich voor

Foto van Max de Bruijn

We hebben een nieuwe collega! Begin september is Max begonnen bij ons als stagiair. Hieronder stelt hij zich voor.


Hoi! Ik ben Max de Bruijn en de komende 5 maanden loop ik stage bij MUST Stedebouw. Ik ben opgegroeid in Soest, maar woon nu al ruim drie jaar in Delft. Hoewel ik in Delft woon, studeer ik daar niet. Ik volg namelijk de opleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie aan de Hogeschool Rotterdam.

In de komende maanden wil ik meer inzicht krijgen in hoe het proces van een idee naar definitief ontwerp loopt en wat voor effect dit heeft op verschillende partijen. Ook het werken op diverse schaalniveaus en het verbeteren van mijn technische skills zijn zaken die ik wil ondernemen. Bovendien ben ik erg benieuwd naar het werkveld en daarin bezig te zijn met actuele en relevante opgaven.

Ik kijk ontzettend uit naar alle nieuwe ervaringen en uitdagingen!


Welkom Max, we vinden het ontzettend leuk dat je er bent!

  • Veerle Simons
  • oktober 2021

Nieuwe collegaAlina stelt zich voor

Portretfoto van Alina Bruder

We hebben een nieuwe collega! Medio september is Alina begonnen bij MUST als stagiaire. Hieronder stelt zij zich voor.


Hello, I am Alina Bruder and I will be joining the MUST team as an intern for the next five months. Currently I am doing my bachelor degree in urban and regional planning at the University of Kassel in Germany. But for now I want to look past the theory into the daily tasks and challenges of planning and urban designing.

In my studies I have had my focus on urban design and I am looking forward to both gain some insights into the principles of urban design in The Netherlands and planning on a regional scale. Here I am particularly interested in dealing with influences that are not (yet) as strong in Germany as in The Netherlands, e.g. the biking culture and the proximity to the sea level.

 I had a very warm welcome here and am looking forward to a great time and new tasks!


Welkom Alina, wij zijn ontzettend blij dat je er bent!

  • Onno de Vries
  • oktober 2021