lezenStartblok in het nieuws

Startblok in het nieuws

Flexwoningen zijn minihuizen voor mensen die dringend onderdak nodig hebben. Ze verrijzen in alle groten steden in Nederland. In Amsterdam vind je ze bijvoorbeeld in Startblok Riekerhaven en Startblok Elzenhagen.

De Tweede Kamer wil dat er per jaar 15.000 flexwoningen bijkomen. Maar dit lijkt geen structurele oplossing te zijn voor de woningnood.

De correspondent wijdde een artikel aan het fenomeen flexwoningen met een hoofdrol voor Startblok Elzenhagen. Lees het artikel via de link hieronder en vorm je eigen mening.

Tijdelijke minihuizen moeten de woningnood oplossen. Maar de behoefte aan woningen ís niet tijdelijk. 

  • Veerle Simons
  • augustus 2020

PROJECTLiving with Water: Hagonoy Master Plan

MUST is working on a new master plan for the town of Hagonoy in the Manila Bay, Philippines!

Photo: Angel Cruz

Last year we were approached by Vice Mayor Angel L. Cruz with the ambition of producing a new land use plan for Hagonoy, which incorporates water management as a structural element: the master plan Living with Water. In the past months we have been working with our partners, water management consultants Nelen & Schuurmans and the University of the Philippines, on a pre-feasibility study and future roadmap for the master plan. LEES MEER

  • Giacomo
  • augustus 2020

Throwback ThursdayMust onderzoekt Olympische Spelen in Nederland

Foto van het neerhalen van de vlag tijdens de Olympische Spelen in Amsterdam 1928

Vrijdag 24 juli 2020 stond bij veel mensen rood omcirkeld in de agenda. De dag waarop de openingsceremonie van de Olympische Spelen in Tokio gepland stond. Die ging uiteraard niet door. Om toch een beetje in de sportieve stemming te komen, deze week een Olympische Throwback Thursday. We blikken terug op ons onderzoek uit 2011 naar de mogelijkheden om de Olympische Spelen te organiseren in Nederland.

De Olympische en Paralympische Zomerspelen zijn ruimtelijk goed mogelijk in Nederland. Niet in één stad, daar is het evenement te groot voor. Heel Nederland moet meedoen. Hoewel de richtlijnen vanuit het IOC tot gevolg hebben dat de Big Five – Olympisch Stadion, Zwemcomplex, Basketbalhal, Olympisch Dorp en het Perscentrum – in de Randstad zouden moeten liggen, kan het overige programma buiten de Randstad plaatsvinden. Er zijn voldoende mogelijkheden! In onze studie kwamen we uiteindelijk tot vijf verschillende modellen.

Variant 1: IJ-spelen in Amsterdam

In deze variant is er één compact Olympisch terrein voor de complete Big Five, op de huidige terreinen van de havens direct ten oosten van de A10 en de Coentunnel. Deze variant sluit naadloos aan op de ontwikkeling van Houthavens. Met goede verbindingen met de rest van de stad via tram, metro en veerverbindingen.

Variant 2: Amstelspelen Amsterdam

De Amstelspelen gaan uit van een Olympische zone aan de zuidflank van Amsterdam, gekoppeld aan de gecombineerde infrastructuur van spoor en weg. Deze variant maakt gebruik van de beschikbare ruimte langs de A10 en A2. De bestaande infrastructuur hoeft slechts op een beperkt aantal punten (tijdelijk) aangepast te worden.

Kaarten waarop de verschillende varianten voor de Olympische Spelen in Amsterdam te zien zijn

Mogelijkheden in kaart gebracht voor de IJ-spelen en de Amstelspelen

Variant 3: Stadsspelen Rotterdam

Bij deze optie liggen de locaties op meerdere gezichtsbepalende en aansprekende plekken langs de Maas. Vervoer over water, een nieuw intercitystation in Rotterdam Zuid en een nieuwe HOV-verbinding tussen het Zuidplein en het metrostation Kralingse Zoom ontsluiten en verbinden de verschillende sportaccommodaties met elkaar en met Nederland.

Variant 4: Deltaspelen Rotterdam-Den Haag

De belangrijkste accommodaties liggen bij de Deltaspelen tussen de Haagse kust en de Maas in Rotterdam. De Big Five zijn over verschillende binnenstedelijke locaties in Den Haag, Delft en Rotterdam verspreid. De locaties liggen stuk voor stuk in de bestaande bundel van spoorwegen en snelwegen en zijn goed met elkaar verbonden.

Kaarten waarop de mogelijkheden staan ingetekend voor Olympische Spelen in Rotterdam en Rotterdam-Den Haag

Mogelijkheden voor de Olympische Spelen in Rotterdam en Rotterdam – Den Haag

Variant 5: Randstadspelen Amsterdam-Utrecht-Rotterdam-Den Haag

De Randstadspelen zijn georganiseerd rond de goed bereikbare knooppuntlocaties in de vier grote steden van de Randstad. De Big Five zijn verdeeld over de vier steden waarbij rekening is gehouden met de meerwaarde van de betreffende accommodatie in een bepaalde stad. Het netwerk van snelwegen en spoorlijnen legt de verbinding tussen de locaties en de rest van Nederland.

Kaart van de Randstadspelen, de vijfde variant voor de Olympische Spelen in Nederland

De Olympische Spelen kunnen ook plaatsvinden in vier verschillende steden in de Randstad.

Wij deden dit onderzoek in 2011, maar we zijn er nog steeds van overtuigd dat de Olympische Spelen in Nederland goed mogelijk zijn. Welke optie heeft jullie voorkeur?

  • Veerle Simons
  • juli 2020

nieuwsFreek van Riet cum laude afgestudeerd met Hoogtij!

poster van Hoogtij

Hoera, onze collega Freek van Riet is deze week cum laude afgestudeerd aan de Rotterdamse Academie van Bouwkunst! Wij zijn ontzettend trots en superblij voor hem.

Hoogtij

In zijn afstudeeropgave ‘Hoogtij’ onderzocht Freek hoe we in de verstedelijkingsopgave tijdig kunnen anticiperen op de nijpende gevolgen van de klimaatcrisis. Hij doet dit aan de hand van vier locatieafhankelijke strategieën; aanvallen, verdedigen, terugtrekken en verbinden. Deze horen respectievelijk bij; Scheveningen aan de Hollandse Kust, Krimpen aan de Lek als onderdeel van de Krimpenerwaard binnen het Groene Hart, Arnhem als stad op het grensvlak van de Veluwe en het Rivierenland en de corridor Rotterdam-Arnhem (snelweglandschap).

De handelingsperspectieven zijn het eindproduct en bieden een nieuwe manier aan in het langetermijnontwerpen voor Nederland.  Meer weten? Het presentatieboekje vind je hier of bekijk de samenvatting hier.

  • Wouter Veldhuis
  • juli 2020

nieuwsMeningen over Entreegebied Gulden Winckel

Er is veel te doen rondom de nieuwbouw in de Gulden Winckelbuurt. Onder andere op At5 en in de Westkrant uitten bewoners hun zorgen over de bouwvolumes die gepland zijn.

Beginbeeld van het filmpje van At5 over de bewoners van Entreegebied Gulden Winckel

MUST maakte, samen met de verschillende corporaties, de gemeente en de bewoners, drie varianten voor de nieuwbouw om uiteindelijk tot één voorkeursvariant te komen. Deze wordt ter inspraak gebracht.

Wij begrijpen de onrust die deze verandering met zich meebrengt. Er komen immers heel wat woningen bij en we gaan daarbij de lucht in. Maar we willen ook graag de plannen en  tekeningen laten zien die wij maakten voor het gebied. Onder het motto: oordeel zelf!

Overzichtskaart van het plangebied in Gulden Winckel

Tekening om de hoogte van het bouwblok in Gulden Winckel te laten zien.

  • Tea Hadzizulfic
  • juli 2020