Must

nieuwsMUST op de IABR 2018+2020 met project ‘Rijk en Wijk – Circulair’

Logo van de IABR 2018+2020

Ons project ‘Rijk en Wijk – Circulair‘ is geselecteerd voor de IABR 2018+2020. Het hangt in de tentoonstelling ‘The Missing Link‘ bij de onderzoekslijn (Re)productieve stad. In ons project laten wij zien dat er ook kansen liggen voor verduurzaming in de vernieuwingsopgave van de naoorlogse woonwijken: de openbare ruimte als circulair verdienmodel. Met de wijk De Maten in Apeldoorn als voorbeeld.

De IABR 2018+2020 opent op zaterdag 2 juni in het HAKA-gebouw in het Merwe-Vierhavensgebied. Het vormt het eerste deel van het biennale-tweeluik IABR 2018+2020 –THE MISSING LINK. De tentoonstelling is te zien op de bovenverdieping van het HAKA-gebouw. Hier wordt het thema The Missing Link behandeld in vijf opeenvolgende stappen, in evenzoveel zalen. Met als centrale vraag: hoe kunnen ontwerpers effectief reageren op de door de mens veroorzaakte klimaatverandering? Wat houdt ons nog tegen om dat dan ook te doen, wat is die missing link?

Ons project laat zien welke kansen er liggen voor meer circulariteit in een vernieuwingsopgave van de openbare ruimte in een naoorlogse woonwijk. Met de wijk De Maten in Apeldoorn als voorbeeld. Voor deze wijk hebben wij verschillende scenario’s uitgewerkt waarin door een circulaire bril naar afval, water, mobiliteit, energie en openbaar groen is gekeken. De scenario’s verschillen in mate van collectieve of private en snelle of stapsgewijze aanpak. Zo ontstaan er vier zeer verschillende verhaallijnen met bijbehorende spelers en thema’s – alle met een ander eindbeeld voor de openbare ruimte in de wijk. Deze verhaallijnen maken een goede discussie mogelijk over de concrete aanpak van De Maten. Ze kunnen daarnaast vertaald worden naar andere wijken in Nederland, om ook daar circulariteit centraal te kunnen stellen in toekomstige herstructureringsopgaven.

De tentoonstelling ‘The Missing Link’ is te zien van 2 juni t/m 8 juli. Daarnaast vindt op woensdag 20 juni een werksessie plaats over de (Re)productieve stad. Deze werksessie wordt gemodereerd door Joachim Declerck, co-curator van deze dubbeleditie IABR2018+2020 – THE MISSING LINK. Meer informatie op de website van de IABR.

  • Bram van Ooijen
  • mei 2018

nieuwsStadsessay ‘Verkenning van de rechtvaardige stad’

Voorzijde van het essay 'Verkenning van de rechtvaardige stad - Stedenbouw en de economisering van de ruimte'

Er wordt veel gesproken over onrechtvaardigheid in steden, maar wat is eigenlijk een rechtvaardige stad?

Wouter Veldhuis en Simon Franke van Trancity verkenden het onderwerp en schreven het Stadsessay ‘Verkenning van de rechtvaardige stad – Stedenbouw en de economisering van de ruimte’. Deze is gratis te downloaden via deze link.

Eerdere artikelen over het project ‘De Rechtvaardige Stad’ zijn:

www.must.nl/blog/voortgang-project-rechtvaardige-stad/

www.must.nl/blog/must-en-trancity-lanceren-project-de-rechtvaardige-stad/

 

 

  • Veerle Simons
  • mei 2018

nieuwsMUST Keulen wint internationale uitvraag Freiburg im Breisgau

Foto van Freiburg im Breisgau

Freiburg im Breisgau staat voor grote uitdagingen. In een van de populairste steden van Duitsland neemt de vraag naar nieuwe woningen de komende jaren snel toe. Hoe en waar deze behoefte kan worden gerealiseerd, is een kwestie van voortdurende discussie.

Om te zorgen voor het meest economische gebruik van de uiterst schaarse en dure bodem, wordt ook hoogbouw voor woning-doeleinden overwogen. Om deze reden heeft de afdeling stedenbouw van Freiburg een internationale uitvraag voor het project “Voorbereiding van een bouwhoogte concept” gedaan. MUST is op basis van haar aanpak als overtuigende winnaar geselecteerd en is voortvarend met de opdracht gestart!

Meer informatie over MUST Keulen vind je hier.

  • Veerle Simons
  • mei 2018

Tweets

nieuwsMUST in ‘Kracht van Regionaal Ontwerp’

Foto van het boek Kracht van Regionaal OntwerpHet boek Kracht van Regionaal Ontwerp laat zien hoe de Provincie Zuid-Holland de afgelopen 25 jaar is omgegaan met regionaal ontwerp. Welke aanpak is er gevolgd, welke processen zijn er doorlopen en hoe is dat ervaren bij de direct betrokkenen?

Sommige opgaven houden zich niet aan gemeentegrenzen. Daarvoor is een regionaal ontwerp nodig. En dat brengt nieuwe vragen met zich mee, want over grenzen heen kijken betekent ook meer perspectieven, partijen en belangen. Het boek Kracht van Regionaal Ontwerp geeft een kijkje achter de schermen. Het bespreekt de valkuilen en leermomenten. Hierbij komen onder meer de kenmerkende projecten in Zuid-Holland aan bod: Stedenbaan, Kustzone en de A4-corridor.

MUST

MUST leverde ook een bijdrage. Twee kaarten van ons project Hybrid Landscapes zijn in het boek opgenomen. Door ze naast elkaar te zetten is goed te zien hoe snel de Randstad is verstedelijkt tussen 1950 en 2010. De steden in Zuid-Holland zijn sterk uitgebreid. De infrastructuur is meegegroeid, evenals een heel scala aan werklandschappen.

Te koop

Het boek Kracht van Regionaal Ontwerp is nu te koop bij onder andere Bruna en Libris.

  • Veerle Simons
  • mei 2018

nieuwsMooi artikel in TC Tubantia over Oost Boswinkel

©MUST Foto van de maquette voor Oost Boswinkel. Deze foto stond ook in het artikel van TC Tubantia. Een mooi artikel in TC Tubantia over ons stedenbouwkundig ontwerp van de wijk Oost Boswinkel in Enschede: Artikel TC Tubantia – Oost Boswinkel

Het artikel verscheen naar aanleiding van de laatste bijeenkomst van het participatietraject wat de afgelopen maanden heeft gelopen. Tijdens de laatste bijeenkomst, op dinsdag 17 april, lichtte collega Pieter Jannink het ontwerp toe en konden aanwezigen naar de maquette van de nieuwe wijk kijken.

De maquette staat nu in het wijkkantoor van Ons Huis aan de Groningenstraat 80 in Enschede. Daar is hij van maandag t/m woensdag tussen 9.00 – 11.00 te bewonderen.

Het plan gaat nu het besluitvormingstraject in. Begin 2019 moet er goedkeuring zijn en wordt het bestemmingsplan gewijzigd. Naar verwachting worden de eerste woningen eind 2023 opgeleverd.

  • Sanneke van Wijk
  • april 2018