Ruimtelijk Economische Ontwikkelstrategie

Wereldwijd vormen stedelijke agglomeraties de motor van nationale economieën. Dat geldt ook voor de Nederlandse grote steden en de stedelijke regio’s (Noordelijke Randstad, Zuidelijke Randstad en Brainport Eindhoven) waarvan zij deel uitmaken. Zij tonen de sociaaleconomische dynamiek en agglomeratiekracht die broodnodig is voor onze positie in de wereldeconomie. Voor behoud en verdere toename van die concurrentiekracht is versterking van de economische positie van de grote steden, de drie stedelijke regio’s en de (fysieke en niet-fysieke) netwerken waarin ze met elkaar en het buitenland verbonden zijn, urgent.

Agglomeratiekracht
De gezamenlijke kracht van de Noordelijke Randstad, Zuidelijke Randstad en Brainport zit wellicht niet zozeer op het dagelijks stedelijk systeem van woon-werkrelaties, maar zeker wel op de bijzondere kwaliteiten waarop de regio’s elkaar aanvullen. Dit samenhangende systeem van intensieve stedelijke plekken, comfortabele verbindingen en ontspannen plekken waar voldoende ruimte is voor het onverwachte is de kracht van de ruimtelijk economische ontwikkelstrategie (REOS). Hierbij zijn scherpe keuzes en selectiviteit cruciaal; versterk enkel datgene waar de ander excellent in is.

Werkveld
 • Regionale strategie
Rol
 • Ontwerper
  Product
 • Advies
  Periode
 • 2013-2016
  Opdrachtgever
 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Meer Projecten