Ring Utrecht

Aantrekkelijke stad, prachtige landschappen

De geplande verbreding van de A27, aan de oostkant van Utrecht, houdt de gemoederen bezig. Door de haperende verkeersdoorstroming is Utrecht slecht bereikbaar. Tegelijkertijd vormt de A27 een barrière tussen de stad, de Uithof en het buitengebied. Samen met Rijkswaterstaat ontwerpt MUST de ruimtelijke inpassing van verschillende varianten voor de A27. Met deze ontwerpen worden bewoners en gemeenten geconsulteerd om de varianten te kunnen beoordelen. De overkluizing bij Amelisweerd is de meest opvallende maatregel die door MUST is ontworpen. Deze compenseert niet alleen de schade van de verbreding, maar herstelt ook de wond uit het verleden.

Werkveld
 • Mobiliteit
Rol
 • Ontwerper
 • Procesbegeleider
 • Inspirator
  Product
 • Advies
  Periode
 • Hoofdalternatief 2009-2010
  Voorkeursvariant 2012-2014
  Opdrachtgever
 • Rijkswaterstaat

Meer Projecten