Busstation | Houten

Schakel tussen centrum en Molenzoom

Op het nieuwe busstation van Houten komen de sfeer van het vernieuwde centrum van Houten en de Molenzoom bij elkaar. De westzijde van het busplein sluit aan bij het centrum, aan de oostzijde krijgt de Molenzoom een nieuwe beëindiging.

Met de realisatie van het nieuwe busplein nadert de vernieuwing van het gehele centrum van Houten zijn voltooiing. Het centrum van de groeikern uit de jaren tachtig is de afgelopen jaren flink op de schop gegaan. Het winkelhart werd uitgebreid en voorzien van een nieuwe inrichting van de openbare ruimte en het treinstation werd verbouwd tot een compleet transferium waar de overstap tussen trein en fiets optimaal is gefaciliteerd. Aansluitend op dit transferium heeft MUST het nieuwe busstation Houten Centrum ontworpen.

Werkveld
 • Openbare ruimte
Rol
 • Inspirator
  Product
 • Ontwerp buitenruimte
  Periode
 • Ontwerp 2011
  Realisatie 2011-2012
  Opdrachtgever
 • Gemeente Houten

Meer Projecten