Vernieuwingsplan Oost Boswinkel | Enschede

Groen en gevarieerd wonen in Enschede

De wijk Oost Boswinkel in Enschede staat voor de volgende ronde van vernieuwing. Na de sloop en nieuwbouw van het zuidelijk gedeelte van de wijk door woningcorporatie de Woonplaats is nu het noordelijke deel van de wijk aan de beurt. 

Het plan van woningcorporatie Ons Huis gaat uit van de sloop van 384 sociale huurwoningen en de nieuwbouw van circa 250 sociale huurwoningen. Ons Huis pakt deze opgave samen met de gemeente Enschede op.

In een open, gestructureerd planproces met belanghebbenden en bewoners is de afgelopen maanden hard gewerkt aan een gedragen en aantrekkelijk stedenbouwkundig plan. Dit plan zal de basis zijn voor de wijziging van het bestemmingsplan.

Daarnaast zijn kwaliteitskaders opgesteld die richting geven aan de architectonische uitwerking. Boswinkel is een wijk uit eind jaren ‘50, begin jaren ‘60 en is opgebouwd uit zogenaamde stempels van portiekflats en laagbouwwoningen waartussen veel groen aanwezig is. De sloop van de bestaande woningen en de realisatie van circa 2/3 van het aantal nieuwe woningen zal de wijk drastisch veranderen. De wijk zal een gevarieerder karakter krijgen waarbij de beste kwaliteiten van de bestaande wijk zoveel mogelijk overeind zijn gebleven. Met name de bestaande groenstructuur met volgroeide bomen verdient hier speciale aandacht.

Meer weten? Ons Huis heeft alle informatie over het planproces verzameld op deze site: Project Oost Boswinkel. Zelf plaatsten wij ook al verschillende keren informatie over het project op onze blog:

 

Werkveld
  • Stedelijke transformatie
Rol
  • Ontwerper
    Product
  • Stedenbouwkundig plan
    Periode
  • 2017-2018

Meer Projecten