Atlas Regio Zwolle

Ontdekkingstocht in de regio

De regio Zwolle is één regio, maar van oudsher geen culturele eenheid. MUST heeft in opdracht van de 21 samenwerkende gemeenten en 4 provincies de Atlas Regio Zwolle opgesteld. De atlas is een ontdekkingstocht naar de onderlinge overeenkomsten en leenrelaties tussen de gemeenten en provincies. Wat bindt hen en waar kunnen ze elkaar gebruiken? Dit is van belang om een gezamenlijke agenda op te stellen voor toekomstige vraagstukken.

In de atlas belichten we de Regio Zwolle in 15 verschillende thema’s, zoals energie, economie, mobiliteit, archeologie, ecologie, voedsel en landbouw.

Dat de atlas zijn werk doet, blijkt o.a. uit het Ontwerplab Regio Zwolle en de Versnellingsweek Omgevingsagenda Oost-Nederland. Hier werd de atlas gebruikt als gezamenlijk en inspirerend startpunt. Hierdoor kon sneller gewerkt worden.

Werkveld
 • Regionale strategie
 • Cartografie
Rol
 • Ontwerper
 • Onderzoeker
 • Inspirator
  Product
 • Atlas
  Periode
 • 2018-2019
  Opdrachtgever
 • Regio Zwolle

Meer Projecten