Randenbroek | Amersfoort

Oud en nieuw in één vernieuwingsplan

Randenbroek Zuid is na de vernieuwing één samenhangende wijk. Met de voordelen van oud én nieuw. De samenhang tussen de delen van de wijk die intensief vernieuwd worden en de delen die behouden blijven krijgen extra aandacht in de planvorming.

Sinds 2007 werkte MUST aan de integrale stedelijke vernieuwing van de wijk Randenbroek Zuid in Amersfoort. Delen van de wijk zijn versleten en passen niet meer in het beeld van de stad van morgen. Andere delen van de wijk behoeven slechts een kleine opfrisbeurt om weer veertig jaar mee te kunnen. De vernieuwing van Randenbroek Zuid in Amersfoort biedt kansen om de bestaande kwaliteiten van de wijk te versterken en nieuwe kwaliteiten toe te voegen. Randenbroek Zuid zal na de vernieuwing één samenhangende wijk moeten zijn met de voordelen van oud én nieuw. Juist de samenhang tussen de delen van de wijk die intensief vernieuwd worden en de delen die behouden blijven krijgen daarom extra aandacht in de planvorming.

Werkveld
 • Stedelijke transformatie
 • Openbare ruimte
Rol
 • Procesbegeleider
 • Inspirator
  Product
 • Stedenbouwkundig plan
  Beeldkwaliteitsplan
  Inrichtingsplan openbare ruimte
  Periode
 • Stedenbouwkundig plan 2007-2009
  Beeldkwaliteitsplan 2009
  Plan openbare ruimte 2011
  Realisatie 2011-2015
  Opdrachtgever
 • De Alliantie Ontwikkeling

Van ontwerp tot realisatie

Meer Projecten