Startblok Elzenhagen | Amsterdam

Een goede start voor iedereen

Hoe kan je in Amsterdam jongeren huisvesten in betaalbare woningen en tegelijkertijd een community creëren? Het antwoord daarop is Startblok Elzenhagen.

Startblok Elzenhagen is een tijdelijk huisvestingsproject in Amsterdam Noord aan de zuidrand van een groter stedenbouwkundig plan. Het bestaat uit zes losse woongebouwen en twee schoolgebouwen aan de groene rand van de wijk. Het is een plek waar jonge Nederlanders samenwonen met jonge statushouders. Gezamenlijk vormen zij een community die elkaar ondersteunt en verder helpt.

Het Startblok biedt betaalbare huisvesting voor jongeren die op zoek zijn naar een plek in Amsterdam, sociaal betrokken zijn en zich willen inzetten voor hun eigen leefomgeving. De gebouwen, de collectieve ruimtes en de openbare ruimte zijn allen ontworpen om te voorzien in het uiteindelijke doel van het Startblok: een goede start in Amsterdam, ongeacht je afkomst.

Het relatief simpele concept van het Startblok komt pas tot leven met een goed doordacht ontwerp. De gangen zijn hierbij het belangrijkste element. Aan iedere gang liggen 10-15 kamers, waarin een mix van jongeren woont: 50% Nederlands en 50% statushouders. Daarnaast heeft iedere gang een gezamenlijke ruimte en een extra grote brandtrap die meteen dienst doet als balkon. Deze collectieve ruimtes vormen een wezenlijk onderdeel van de gang en daarmee van de leefomgeving van de jongeren.

Een mooie bijvangst is de duurzaamheid van het project. De woningbouw is zo gepositioneerd dat deze over ongeveer 10 jaar plaats kan maken voor definitieve woningbouw. Juist vanwege het tijdelijk karakter is het project uitzonderlijk duurzaam. De openbare ruimte is al volledig ingericht op de toekomstige eindsituatie. Zo kan er nu al een volwassen groenstructuur ontstaan voor de nieuwbouwwijk van straks. En de woningen voldoen aan de duurzaamheidseisen voor 2030. Daardoor kunnen deze in de toekomst opnieuw gebruikt worden, zonder dat aanpassingen nodig zijn.

Meer informatie over Startblok Elzenhagen vind je op de website.
Eerder werkten wij ook aan  Startblok Riekerhaven.

Werkveld
  • Stedelijke transformatie
  • Openbare ruimte
Rol
  • Ontwerper

Meer Projecten