Startblok Riekerhaven | Amsterdam

Een thuis voor statushouders en jongeren

Op het voormalige sportterrein Riekerhaven aan de Ring A10 in Amsterdam Nieuw-West is zomer 2016 het tijdelijke woonproject Startblok Riekerhaven gerealiseerd. Hier wonen 565 jonge statushouders en jongeren uit Nederland samen in een community waarin ieders eigen inbreng voorop staat. MUST maakte het bouwplan voor dit project in samenwerking met Woonstichting De Key, gemeente Amsterdam en Stadsdeel Nieuw-West.

 

Sociale Samenhang

Wonen, leren, goed buurmanschap en zelforganisatie komen bij elkaar in woonproject Het Startblok Riekerhaven. Het doel van het project is, naast het huisvesten van jongeren van diverse afkomst, het creëren van een prettige leefomgeving en sociale samenhang. Er is ruimte voor werk-, stage- en leerinitiatieven. Er zijn twee ruime binnentuinen die samen met de bewoners ingericht zijn en die zijzelf onderhouden. Ook staat op het terrein een clubhuis voor bijvoorbeeld filmavonden, jamsessies, feestjes en diners. Het zelfbeheer van het woonproject wordt aangestuurd door Socius.

Hergebruik

Startblok Riekerhaven is een tijdelijk project met een looptijd van 9 jaar. Voor de bouw van de modulaire eenheden werden oude containerwoningen hergebruikt. Voorheen stonden deze in de Amsterdamse Houthavens. Ze zijn gedemonteerd en voor Het Startblok Riekerhaven opnieuw opgebouwd. Ook voor de inrichting van de buitenruimte was hergebruik een thema, zo is er zitgelegenheid gemaakt met funderingsbalken uit de Houthavens en zijn ook lichtmasten hergebruikt.

Meer informatie over het project vind je op de website van Het Startblok Riekerhaven. Inmiddels hebben De Key en MUST samen aan meerdere Startblokken gewerkt. Startblok Elzenhagen is in 2018 gerealiseerd en momenteel werken wij aan Startblok Zeeburg.

Werkveld
 • Stedelijke transformatie
 • Openbare ruimte
Rol
 • Ontwerper
  Product
 • Stedenbouwkundig plan
  Inrichtingsplan openbare ruimte
  Periode
 • 2015-2016
  In samenwerking met
 • Gemeente Amsterdam

  Stadsdeel Nieuw-West

  Socius Wonen

   

Meer Projecten