Wagenwerkplaats | Amersfoort

Herontwikkeling voormalig NS-emplacement

De toekomst van het voormalige Wagenbedrijf prikkelt de verbeelding. Bijna 20 hectare terrein ligt braak, direct achter het station van Amersfoort. Een aantal monumentale gebouwen wordt bevolkt door ondernemers, culturele instellingen en kunstenaars. MUST stedebouw heeft in de afgelopen jaren gewerkt aan een masterplan voor de geleidelijke ontwikkeling van dit terrein.

Op verzoek van NS Poort en in samenwerking met omwonenden, gebruikers van het terrein en de gemeente Amersfoort heeft MUST stapsgewijs gewerkt aan een gemeenschappelijk gedragen ontwikkelconcept voor de Wagenwerkplaats. Het concept gaat uit van geleidelijke ontwikkeling van binnenuit, gecombineerd met gerichte impulsprojecten die het gebied op strategische momenten een ontwikkelfase verder kunnen brengen.

Werkveld
 • Stedelijke transformatie
 • Openbare ruimte
Rol
 • Procesbegeleider
 • Inspirator
  Product
 • Stedenbouwkundig ontwerp, ontwerp openbare ruimte
  Periode
 • Ontwerp 2006-2011
  Realisatie 2009-heden
  Opdrachtgever
 • NS Poort

Meer Projecten