Overstromingsrisico’s Zestienhoven | Rotterdam

De polder Zestienhoven Schiebroek in Rotterdam is een relatief laaggelegen polder waar het hooggelegen boezemwater van de Schie en de Rotte direct aan grenst. Tegelijkertijd bevinden zich in de polder kwetsbare stedelijke functies met een hoge economische en maatschappelijke waarde. Hoe kunnen deze belangen op de meest effectieve wijze worden beschermd tegen de risico’s van een overstroming? Vakspecialisten en ontwerpers onderzochten technische en ruimtelijke strategieën om de overstromingsrisico’s vanuit de Rotte en de Schie in de toekomst te beperken. In opdracht van de Gemeente Rotterdam heeft MUST de workshop begeleid en de resultaten ruimtelijk verbeeld.

Werkveld
 • Water
Rol
 • Ontwerper
 • Supervisor
  Product
 • Advies
  Periode
 • 2012-2013
  Opdrachtgever
 • Gemeente Rotterdam

Meer Projecten