Gebiedsagenda Noordzee 2050

Van de Noordzee en het gebruik ervan in 2050 is geen exacte tekening te maken. Toch heeft het Ministerie van IenM een verkenning gemaakt naar de kansen, ontwikkelingen en opgaven van de Noordzee. Dit is de Gebiedsagenda Noordzee 2050. Hierbij is meteen de link gelegd naar de opgaven en kansen in de gebiedsagenda’s op land. Diverse lopende en mariene Noord- en kustgerelateerde beleidsdossiers zijn bij elkaar gebracht. In dialogen zijn voor deze onderwerpen relevante toekomstige ontwikkelingen en nieuwe verbindingen verkend.

Uitkomsten
In de Gebiedsagenda Noordzee 2050 komt de transitie van het gebruik van de Noordzee naar voren. Bestaande activiteiten ontwikkelen zich, nieuwe activiteiten komen eraan. De Noordzee kan in de toekomst meer betekenen voor de nationale behoefte voor energie, voedsel, natuur, recreatie en de beleving van erfgoed. MUST stedebouw verzorgde de kaarten voor de Gebiedsagenda Noordzee 2050, de animatie ‘Een dag op de Noordzee in 2050‘ en tentoonstellingsmateriaal. Het hele verslag is na te lezen op deze site.

Werkveld
 • Regionale strategie
 • Cartografie
Rol
 • Onderzoeker
 • Procesbegeleider
  Product
 • Kaartenreeks, animatie, tentoonstellingsmateriaal
  Periode
 • 2014
  Opdrachtgever
 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Meer Projecten