Waterrobuust ontwerpen | Hamburg

Handleiding voor omgang met regenwater

De toename van het verharde oppervlak door verstedelijking en de gevolgen van de klimaatverandering stellen de waterbeheerders in Hamburg voor nieuwe uitdagingen. De dienst Stadsontwikkeling en Milieu en HAMBURG WASSER hebben in het kader van het project RISA gezamenlijk concepten en oplossingen voor een toekomstbestendige omgang met regenwater ontwikkeld. Op basis van RISA heeft MUST een handleiding voor het waterrobuust ontwerpen aan straten in Hamburg vervaardigd: het Wissensdokument für eine wassersensible Straßenraumgestaltung. Deze handleiding ondersteunt de ontwerpers van straten in Hamburg bij het nemen van beslissingen bij de herinrichting van straatprofielen.

Werkveld
 • Water
Rol
 • Supervisor
 • Inspirator
  Product
 • Kennisdocument / Handleiding
  Periode
 • 2014
  Opdrachtgever
 • Freie und Hansestadt Hamburg – Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt

Meer Projecten