Waterbestendige Westpoort

Toegroeien naar waterrobuuste inrichting

Een groot deel van Nederland ligt onder zeeniveau. Daardoor is er een kans op overstroming, hoe goed de dijken en duinen ons ook beschermen. De kans op overstroming in Westpoort is relatief klein: voor een object op 1,15 meter boven N.A.P. is die kans ongeveer 1/10.000 per jaar. Toch kan het verstrekkende gevolgen hebben voor de hele stad en de regio, door de in Westpoort aanwezige vitale en kwetsbare functies die cruciaal zijn voor het functioneren van stad en regio. Denk bijvoorbeeld aan de stroomvoorziening, zuivering van afvalwater, het warmtenet en telecom.

De afgelopen jaren hebben wij de mogelijkheden verkend om het Westelijk Havengebied van Amsterdam (Westpoort) zo robuust mogelijk in te richten, zodat de gevolgen en schade door een overstroming zo beperkt mogelijk blijven. De uitkomst hiervan is de adaptatiestrategie Waterbestendige Westpoort. Deze is online te lezen via Issuu.

De adaptatiestrategie Westpoort richt zich op het beter beschermen van de in het gebied aanwezige vitale en kwetsbare functies. De adaptatiestrategie zet daarbij in op het beter benutten van kansen die zich voordoen bij ruimtelijke ontwikkelingen en bedrijfsinvesteringen, op het aanpassen van bestaande objecten en op het maken van afspraken tussen publieke en private partijen. Als overstromingsrisico’s tijdig worden meegenomen hoeft extra bescherming veelal niet tot extra kosten te leiden.

De adaptatiestrategie is opgebouwd uit drie sporen: Aware richt zich op het bewust maken van de overstromingsrisico’s. Bottom line richt zich op het beperken van de omvang van een ramp en wat daar voor nodig is. Resilient projects signaleert en stimuleert slimme oplossingen voor een weerbare en robuuste inrichting van het gebied.

Werkveld
 • Water
Rol
 • Ontwerper
 • Procesbegeleider
 • Supervisor
  Product
 • Adaptatiestrategie
  Periode
 • 2013-2017
  Opdrachtgever
 • Ministerie Infrastructuur & Milieu i.s.m. Gemeente Amsterdam, Waternet

Meer Projecten