Groenblauw Den Haag

Groenblauwe structuur in de verdichtende stad

Den Haag gaat de komende tijd flink groeien in inwoneraantal. Om deze groei te accommoderen worden in de bestaande stad nieuwe verdichtingslocaties ontwikkeld. Dit resulteert in een grote druk op de niet bebouwde ruimte in de stad. Tegelijkertijd biedt het ook kansen.

Herstructurering van gebieden (denk aan het Central Innovation District (CID) en de Binckhorst) kunnen mogelijkheden creëren voor nieuwe robuuste groenblauwe structuren. Daarnaast kunnen bestaande structuren worden versterkt door het optimaliseren van de huidige condities. Uitgangspunt van de ‘Agenda Ruimte voor de Stad’ is dan ook dat verdichten en vergroenen hand in hand gaan.

MUST is in 2017 door de gemeente Den Haag gevraagd om een verkenning te doen die zich richt op de inventarisatie en synthese van de groenblauwe opgaven in de stad en het identificeren van kansen die bijdragen aan een robuuste groenblauwe structuur. Hierbij zijn aan de hand van een reeks workshops, met bewoners en professionals, een rijkheid aan groenblauwe projecten opgehaald. Sommige projecten hebben een grotere waarde voor de stad en dragen op verschillende manieren bij aan een robuuster Den Haag. De meest waardevolle projecten voor Den Haag zijn uiteindelijk geagendeerd, de zogenoemde icoonprojecten. De kansen die deze icoonprojecten bieden zijn in beeld gebracht door een reeks impressies. De Trekvlietzone is een voorbeeld van zo’n icoonproject.

Werkveld
 • Openbare ruimte
 • Water
Rol
 • Onderzoeker
 • Inspirator
  Product
 • Kennisdocument
  Periode
 • 2017-2018
  Opdrachtgever
 • Gemeente Den Haag

Meer Projecten