stemGenomineerd voor de Lieven de Key Penning 2020

Dit stedenbouwkundig plan is genomineerd voor de Lieven de Key Penning 2020Ons stedenbouwkundig plan voor Boerhaave Noord is genomineerd voor de Lieven de Key Penning 2020! Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt door de gemeente Haarlem  aan een persoon of organisatie die zich verdienstelijk heeft gemaakt op het gebied van monumentenzorg, architectuur of stedenbouw.

De prijs bestaat uit een juryprijs en een publieksprijs. Voor de publieksprijs kan je stemmen t/m 15 november via deze link: https://www.haarlem.nl/lieven-de-key-penning/. Ons project staat helemaal onderaan. Je kan ook stemmen in het ABC Architectuurcentrum Haarlem. Bekijk dan meteen de expositie van alle genomineerde projecten.

Ons plan omarmde het groene karakter van de wijk en zocht tegelijkertijd naar een grotere diversiteit aan woonkwaliteiten. Wij gingen uit van renovatie van bestaande bebouwing en op maat gesneden nieuwe bouwblokken. Zo legden wij de verbinding tussen het verleden en de toekomst.

De opdrachtgever was Elan Wonen, de nieuwe woningen zijn gebouwd door Heijmans.

 

  • Pieter Jannink
  • oktober 2020

lezenOntwikkelboek LaBGreen De Bretten ook digitaal

twee pagina's van het ontwikkelboek

Het Ontwikkelboek LaBGreen De Bretten is nu ook digitaal in te zien!

MUST stelde dit mooie boek op samen met de gemeente Amsterdam. In het ontwikkelboek staat een toekomstplan voor De Bretten, waar omwonenden, ondernemers en bezoekers maanden aan hebben gewerkt. Naast een gedrukte versie, is er nu dus ook een digitale versie. Die vind je hier.

Via de link kom je op het open research platform van de gemeente Amsterdam. Dit online platform vormt de basis om de ideeën en aandachtsgebieden uit het boek verder uit te werken en te realiseren. We zijn trots op het dit mooie plan en kijken uit naar de vervolgstappen. Op naar de uitvoering!

  • Bram Klatser
  • oktober 2020

nieuwsNieuwe Musties: Calvin en Hadassa

Foto's van onze nieuwe stagiaires Calvin en HadassaHoera, wij hebben twee nieuwe collega’s!

Calvin en Hadassa zijn eind augustus begonnen aan hun stage bij MUST. Calvin vanuit zijn opleiding Built Environment aan de Hogeschool van Amsterdam en Hadassa vanuit haar opleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie aan de Hogeschool Rotterdam.

Beiden blijven vijf maanden en werken mee aan verschillende projecten. Wij zijn heel blij dat ze er zijn!

  • Veerle Simons
  • september 2020

lezenKaartmateriaal Deltaprogramma21

kaart uit het deltaprogramma21

Hoe houden we in Nederland onze voeten droog? Dat staat in het deltaprogramma21.

Elk jaar wordt door de Deltacommissie het deltaprogramma opgesteld. Dit is het programma van de Nederlandse overheid om Nederland te beschermen en te voorzien van voldoende zoetwater.

MUST heeft samen met de Deltacommissie en de deelgebieden (IJsselmeer, Rijnmond Drechtsteden,  Rijn en Maas, Zuidwestelijke Delta, Kust en waddengebied) het deltaprogramma21 voorzien van kaartmateriaal. Het programma is online in te zien en te downloaden op https://dp2021.deltaprogramma.nl/

Wil je meer weten over onze cartografie? Klik dan hier.

  • Bjorn Mensink
  • september 2020

onderzoekVijf proefboringen

Stad-Forum start een nieuw project. Door middel van vijf proefboringen willen ze de nieuwe, pluriforme stedelijkheid van Groot Amsterdam leren begrijpen. De komende maanden gaat Stad-Forum daarom op onderzoek uit in Almere-Poort, Beverwijk, Hilversum, Purmerend en Uithoorn.

In het onderzoek staat centraal wat Amsterdam voor zijn omgeving kan betekenen. En hoe de specifiek lokale thema’s zich verhouden tot Groot-Amsterdam. Stad-Forum gaat daarvoor in gesprek met bestuurders en onderzoekers, maar zeker ook met bewoners.

De resultaten van de proefboringen worden eind dit jaar verwerkt in vijf korte films. Begin 2021 komt er een overkoepelende lange film. Iets om naar uit te kijken dus!

Meer weten over dit onderzoek? Kijk dan op de website van Stad-Forum.

  • Wouter Veldhuis
  • september 2020