NIEUWSLandschapsbiografie Zwinstreek af!

MUST maakte deze biografie in opdracht van provincie West-Vlaanderen, samen met het Vlaams-Nederlandse team bestaande uit Zwin-experts uit West-, Oost- en Zeeuws-Vlaanderen.

De Landschapsbiografie van de Zwinstreek beschrijft de boeiende ontstaansgeschiedenis van het grensoverschrijdende Zwinstreek-landschap. Van de huidige Zwinstreek ligt circa 219 km² in Vlaanderen en 234 km² in Nederland. De streek is door de eeuwen heen gevormd door de komst van polderinfrastructuur als stuwen, sluizen en dijken. Dat heeft geresulteerd in een uniek weids open landschap, gekenmerkt door typische, scheef gewaaide populieren langs kanalen of door oude knotwilgen en heggen die historische bedijkingen accentueren.

De Landschapsbiografie toont de verwevenheid van cultuurhistorie, landgebruik en landschapsecologie van vroeger tot nu. In het proces werd met vele experts gesproken om het verhaal in zeven hoofdstukken uit een te zetten. Voor de cartografie werden geografische gegevens uit Vlaanderen en Nederland gecombineerd. MUST was verantwoordelijk voor teksten, cartografie en layout van de biografie.

Meer over de Landschapsbiografie van de Zwinstreek is hier te vinden: https://www.west-vlaanderen.be/landschapspark-zwinstreek

  • Web Redactie
  • februari 2023

NIEUWSEen goede woonstart

Eerder deze week vond bij Pakhuis de Zwijger de avond Een goede Woonstart plaats. Centraal op deze avond stond het door MUST ontworpen Startblok Elzenhagen: een gemengd wooncomplex waar jonge starters op de woningmarkt samenleven en een community vormen met jonge statushouders. Op deze avond sprak o.a. Wouter Veldhuis over hoe ontwerp en organisatie van deze projecten kunnen bijdragen aan hechte communities en een fijne leefomgeving. Er werd samen met bewoners en woningcorporaties gesproken over wat wel en niet heeft gewerkt en welke lessen geleerd kunnen worden voor toekomstige startblok-projecten.

De avond gemist? Geen nood. De avond is te bekijken via het kanaal van Pakhuis de Zwijger.

De avond maakt deel uit van de randprogrammering van de openluchttentoonstelling Starten in Elzenhagen met fotografie van Rufus de Vries. De tentoonstelling is momenteel te zien op het Buikslotersmeerplein in Amsterdam-Noord en reist binnenkort verder door Amsterdam: achtereenvolgens naar de De Ruijterkade en naar het Hoekenrodeplein naast station BijlmerArena.

Foto: René Kok van Startblok Elzenhagen

  • Web Redactie
  • februari 2023

Pieter slaat een nieuwe weg in

Het is tijd van verandering. Ook bij MUST. Per 1 januari 2023 is Pieter Jannink gestopt als mede-eigenaar van MUST. De komende tijd zal hij zich richten op verschillende nieuwe rollen als ontwerper van de ruimte van Nederland. Met de aanleg van het Boetelerbos realiseert hij samen met Helga van der Haagen een nieuw biodivers voedsellandschap in Salland. Daarnaast zal Pieter met de gemeente Enschede werken aan de ruimtelijke uitdagingen waar de stad en regio de komende decennia voor staan.

In 1997 was Pieter samen met Robert Broesi, Alies Rommerts en Wouter Veldhuis één van de oprichters van MUST stedebouw. Met trots kijken wij terug op 25 jaar bureaugeschiedenis. Het was een periode waarin MUST diverse onontgonnen gebieden van ons vakgebied heeft verkend en prachtige ontdekkingen heeft gedaan. Als zelfstandig stedebouwkundige zet Pieter deze ontdekkingsreis voort wat ongetwijfeld zal leiden tot nieuwe samenwerkingen met de MUST-teams in Amsterdam en Köln.

Vanaf 1 januari 2023 zijn Sebastian van Berkel en Wouter Veldhuis verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van MUST in Amsterdam. Daarmee wordt de belangrijke sturende rol die Sebastian al lange tijd heeft nu ook formeel bekrachtigd. MUST zal de koers verder verleggen. De kennis en ervaring zal radicaler ingezet worden op het realiseren van een rechtvaardige leefomgeving: het maken van plekken waar het welzijn voor planten, dieren en mensen voorop staat. Wat blijft is de precieze blik, de persoonlijke benadering en het vermogen te verbinden.

  • Wouter Veldhuis
  • januari 2023

projectDe verhalen van Heijplaat

Afbeelding van de leporello van HeijplaatEen terugblik op een tof project waar wij afgelopen jaar aan werkten;  de verbeelding van de verhalen van Heijplaat. Een samenwerking tussen MUST, gemeente Rotterdam, de Innovatiekas en EMI op Zuid.

Een van afbeeldingen uit de leporello van Heijplaat

Verhalenvangers Sulaiman Osman en Jill Kroon gingen voor het innovatienetwerk Heijplaat RDM op zoek naar de betekenis die de bewoners van Heijplaat aan het door ‘hun dorp’ omringende water geven. Wekenlang wandelden zij door het gebied, luisterden naar de bewoners en schreven hun verhaal op. Zonder oordeel of mening. Dit leidde tot 21 diverse verhalen die laten zien wat er speelt op Heijplaat. MUST werd gevraagd om dit op een aansprekende manier in beeld te brengen. Zodat alle verhalenvertellers, van jong tot oud zich erin konden herkennen.

Wij ontwierpen een leporello, een uitklapbaar boekje. Hierin zijn de thema’s uit de verhalen uitgetekend en de verhalen (in geredigeerde vorm) opgenomen. Net als de wensen van de bewoners, die ook een plek hebben gekregen.

De leporello is bedoeld voor zowel bewoners als gemeente. Voor de bewoners kan de leporello zorgen voor meer betrokkenheid bij de buurt en bij elkaar. Ook laat het zien dat de gemeente hun input serieus neemt. De gemeente kan via de verhalen juist inzichtelijk krijgen wat er speelt in de wijk en wat de wensen en aandachtspunten zijn. Inmiddels kijken EMI op Zuid en de gemeente Rotterdam hoe ze de aanpak met verhalenvangers verder kunnen ontwikkelen.

Een mooie, leuke opdracht, waarbij we de geplande en geleefde stad wat dichter bij elkaar konden brengen.

  • Rob Giesendorf
  • november 2022

nieuwsMUST op de Noordzeedagen

De Noordzeedagen gaan in op de verschillende belangen die spelen op de NorodzeeHet is weer tijd voor de Noordzeedagen. Op donderdag 3 en vrijdag 4 november komen wetenschappers, beleidsmakers, het bedrijfsleven, ngo’s en andere belanghebbenden samen Wageningen. Hier wisselen zij informatie uit die betrekking heeft op onderzoek, beheer en gebruik van de Noordzee.

Ook onze collega Ziega van den Berk is aanwezig. Zij werkt mee aan de deelsessie Mindshift: van sectoraal naar integraal ecosysteemgericht beheer. Tijdens deze interactieve deelsessie maken deelnemers samen een tijdlijn, waarin zij de stappen in kaart brengen die we moeten zetten om een gezonde, duurzaam gebruikte Noordzee te realiseren. De resultaten worden gebruikt bij de verdere werkzaamheden van Stichting de Noordzee om een Noordzeevisie 2050 te schetsen.

Wil je meer weten over de Noordzeedagen? Kijk dan op de website. Daar vind je alle informatie over het programma en de verschillende deelsessies.

 

  • Sebastian van Berkel
  • oktober 2022