zienProject Startblok in OBA De Hallen

Foto na de oplevering van Startblok Riekerhaven met bewoners die aan het eten en voetballen zijn. Eenzelfde complex komt in Elzenhage.Hoe is het om samen te leven met mensen van wie de achtergrond en geschiedenis zo anders zijn dan van die van jou? Wat ervaar je en waar loop je tegenaan? En, hoe zou jij zélf zo’n proces ervaren? In Project Startblok wordt de bezoeker met die vragen geconfronteerd. Nu te zien in OBA De Hallen.

Via video, fotografie en tekst stap je in de wereld van vijf bewoners van wooncomplex Startblok Riekerhaven. Hier wonen jonge statushouders en Nederlandse studenten gezamenlijk in een tijdelijk wooncomplex. Je stapt hun leven binnen en wordt meegenomen in de vraagstukken van de jongeren. Want ‘building a future together’ is een mooie missie, maar werkt het in de praktijk ook echt zo?

De tentoonstelling is een samenwerking tussen Picture Bridge Foundation en OBA Amsterdam en te zien van 7 september t/m 15 oktober. Meer informatie vind je op de facebookpagina.

  • Veerle Simons
  • september 2020

kijkLivestream presentatie boek LaBGreen De Bretten

Hoera, het boek van LaBGreen De Bretten wordt gepresenteerd! En wel op maandag 14 september om 16.00u. Je kan het volgen via een livestream. Kijk je mee? Je vindt de livestream hier.

De afgelopen maanden onderzochten bewoners, ondernemers en bezoekers samen met de gemeente hoe De Bretten er in 2030 uit kan zien. Dit deden zij onder de naam LaBGreen De Bretten. Alle ideeën over dit stuk natuur tussen Sloterdijk en Halfweg hebben wij samen met de gemeente in het boek samengebracht.

Wij zijn ontzettend trots op het eindproduct. En kijken ontzettend uit naar de presentatie.

Meer informatie over het boek en hoe je de pdf kan bestellen vind je op deze website.

  • Bram Klatser
  • september 2020

leesToekomstbeeld voor het Groene Hart

Toekomstbeeld voor het Groene Hart

Recent heeft de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) het advies Stop bodemdaling in veenweidegebieden: het Groene Hart als voorbeeld aangeboden aan de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer, ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Wij hebben met veel plezier gewerkt aan de cartografische visualisatie van de Rijksprojecten in de regio. Daarnaast hebben wij een visualisatie gemaakt met daarin onze blik op de toekomst voor het Groene Hart: een alternatieve aanpak voor veeteelt en akkerbouw, introductie van waterresistente flora en het creëren van een alternatieve functie van de gebied!

Het hele advies vind je hier. Op deze website kan je ook een gedrukt exemplaar bestellen.

  • Veerle Simons
  • september 2020

nieuwsCoronaproof workshoppen in Zutphen

Coronaproof workshoppen in Zutphen

Hoera, vanmiddag hebben we onze eerste fysieke workshop sinds corona zijn intrede deed! In de Broodfabriek in Zutphen zitten we bij elkaar om te praten en na te denken over de Atlas Cleantech. En dat doen we uiteraard coronaproof.

Om alles in goede banen te leiden heeft collega Tea fantastische ontwerpen gemaakt. Met regels, routes, reikwijdtes, roulette systemen en duidelijke plattegronden. Zodat we vanmiddag op een veilige manier fysiek met elkaar kunnen praten.

Wij zijn onder de indruk hoe ze dit heeft aangepakt en laten het graag aan jullie zien.

Laten zien hoe we coronaproof kunnen workshoppen

 

 

  • Pieter Jannink
  • september 2020

lezenStartblok in het nieuws

Startblok in het nieuws

Flexwoningen zijn minihuizen voor mensen die dringend onderdak nodig hebben. Ze verrijzen in alle groten steden in Nederland. In Amsterdam vind je ze bijvoorbeeld in Startblok Riekerhaven en Startblok Elzenhagen.

De Tweede Kamer wil dat er per jaar 15.000 flexwoningen bijkomen. Maar dit lijkt geen structurele oplossing te zijn voor de woningnood.

De correspondent wijdde een artikel aan het fenomeen flexwoningen met een hoofdrol voor Startblok Elzenhagen. Lees het artikel via de link hieronder en vorm je eigen mening.

Tijdelijke minihuizen moeten de woningnood oplossen. Maar de behoefte aan woningen ís niet tijdelijk. 

  • Veerle Simons
  • augustus 2020