nieuwsMUST inspireert tijdens Springtij

MUST inspireert tijdens Springtij

Tijdens het duurzaamheidsfestival Springtij op Terschelling gaat collega Ziega van den Berk deelnemers inspireren in de deelsessie not in my infinity pool. In deze sessie kijkt zij samen met de aanwezigen hoe we om moeten gaan met alle claims die gelegd worden op de Noordzee en de steeds schaarser wordende ruimte.

Als mensen zien en beleven we de zee vanaf het land. Vanuit dat perspectief lijkt de zee een onuitputtelijke bron van mogelijkheden. Maar, net als op het land, worden hier ook steeds meer claims gelegd op de beschikbare ruimte en zijn de ambities in relatie tot de energietransitie, veilig en gebruik van grondstoffen groot.

Hoe kunnen we de vruchten plukken van wat de zee te bieden heeft en tegelijkertijd alle belangen daarin meenemen? Hoe kunnen we op nieuwe manieren gebruik combineren en daarin nieuwe samenwerkingen vinden?

Tijdens de sessie ervaren deelnemers hoe de ruimte in de zee voelt en op een speelse manier, in een steeds complexere setting, zoeken zij naar de optimalisatie van dit zeeschap.

Springtij Forum 2022 is van woensdag 21 t/m vrijdag 23 september op Terschelling. Voor meer informatie over Springtij, water en zee zie https://www.springtij.nu/water-zee/.

 

 

  • Wouter Veldhuis
  • september 2022

nieuwsAtlas Spoor & Omgeving uitgereikt!

Atlas Spoor & Omgeving uitgereikt!

Donderdag 30 juni 2022 vond het symposium STRAKS! Ruimtelijke kwaliteit in de omgeving van spoor en station plaats in de LocHal in Tilburg. Tijdens dit symposium werd op feestelijke wijze de door MUST gemaakte ‘Atlas Spoor & Omgeving’ uitgereikt. Inmiddels is de atlas ook te downloaden & bestellen via deze link: Spooratlas.

Op basis van vier invalshoeken (tijd, ruimte, mens en stad) onderzochten wij samen met Bureau Spoorbouwmeester het verleden, het heden en de toekomst van het spoor in zijn omgeving. Zo heeft de komst van het spoor de beleving van tijd en ruimte blijvend veranderd. En dat doet het nog steeds. Ook internationaal worden steeds meer plekken bereikbaar met de trein. En in Nederland bouwt men volop rondom stations. Stad en station raken steeds meer met elkaar verweven.

Foto van het symposium waarop de Atlas Spoor & Omgeving werd gepresenteerd

Als we kijken naar onszelf dan heeft het spoor de manier waarop wij ons verplaatsen en hoe we dit beleven veranderd. En soms herhaalt het verleden zich. Waar vroeger internationaal reizen een avontuur was, kampte de internationale trein door de opkomst van auto en vliegtuig met teruglopende reizigersaantallen. Tegenwoordig is de internationale (nacht)trein weer mateloos populair en keert het avontuurlijke weer terug in het reizen binnen Europa.

Atlas Spoor & Omgeving is een van de vele atlassen die MUST heeft gemaakt. Nieuwsgierig naar wat we nog meer hebben gedaan? Kijk dan hier.

  • Sebastian van Berkel
  • juli 2022

nieuwsOntwerp Startblok Elzenhagen geselecteerd voor expositie Designing Peace

Ontwerp Startblok Elzenhagen geselecteerd voor expositie Designing Peace

Wij zijn ontzettend trots! Het ontwerp van MUST voor Startblok Elzenhagen is door het Cooper Hewitt, Smithsonian Design Museum geselecteerd voor de baanbrekende expositie Designing Peace. Deze expositie is te zien in het Cooper Hewitt in New York van 10 juni 2022 t/m 4 september 2023.

Designing Peace

Designing Peace brengt ontwerpen vanuit de hele wereld samen die allen op unieke wijze laten zien hoe ontwerpers zich samen met individuen, gemeenschappen en NGO’s inzetten om blijvende vrede te creëren. Startblok Elzenhagen is door de curatoren geselecteerd, omdat het statushouders, studenten en jong werkenden samenbrengt in speciaal daarvoor ontworpen woningen. Zij vormen een gemeenschap, een netwerk dat elkaar helpt, ontwikkelt en inspireert. Veel verschillende achtergronden, maar één gemeenschappelijk doel: een goede start in Amsterdam.

Complex systeem van interactie

Het idee en het ontwerp van Elzenhagen zijn simpel. Maar achter dit simpele idee en ontwerp gaat een complex systeem van connectie en interactie schuil tussen jonge mensen met verschillende achtergronden. Zij ontmoeten elkaar op de gang, in de publieke ruimtes, bij een van de activiteiten of gewoon in de openbare ruimte. Al deze vluchtige en meer intensieve ontmoetingen zorgen voor een spannend web van relaties achter de muren van Startblok Elzenhagen.

Installatie

Wij wilden in de tentoonstelling deze relaties tussen de bewoners fysiek weergeven. Daarvoor ontwierpen wij een installatie met foto’s die laten zien hoe de bewoners van Startblok Elzenhagen met elkaar samenleven en relaties met elkaar aangaan. De foto’s zijn gemaakt door Rufus de Vries. Hij kan als geen ander in beeld brengen hoe mensen zich tot elkaar verhouden. Daarna hebben Marcia Nolte en Claire van Limburg Stirum een extra laag toegevoegd aan de foto’s. Dat deden zij door minutieus gaatjes te boren rondom de centrale personen. Daarna werden deze personen geborduurd. Deze draden werden vervolgens aan de achterzijde verknoopt en verbonden naar de volgende foto. Zo ontstaat een web van draden, die de complexiteit van verbindingen in Startblok Elzenhagen weergeven.

Wij zijn ontzettend trots dat ons ontwerp onderdeel uitmaakt van deze expositie in New York. En we willen iedereen die eraan heeft meegewerkt enorm bedanken, met name het Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie. Hopelijk lukt het om de expositie dit jaar nog ‘in het echt’  te gaan bekijken in New York.

Alle afbeeldingen in deze blog zijn gemaakt door Matt Flynn, Smithsonian.

  • Veerle Simons
  • juli 2022

nieuwsMiljoenen voor museum BroekerVeiling

Miljoenen voor museum BroekerVeiling

Vorig jaar werkten wij samen met Studio Louter en Maarten de Wolff aan een toekomstvisie voor museum BroekerVeiling. In deze visie werd de BroekerVeiling een lokaal verankerd museum met regionale aantrekkingskracht. Samen met het Rijk der duizend Eilanden vormt het dan het cultuurhistorische hart van de nieuwe gemeente Dijk en Waard.

En nu is er goed nieuws! De gemeente Dijk en Waard wil graag geld uittrekken om het museum een gezonde financiële basis te geven. Vanuit daar kan dan geïnvesteerd worden in de toekomst van het museum. Met bijvoorbeeld een nieuwe vaste expositie, elektrische fluisterboten en nieuwe bruggen die ervoor zorgen dat je de museumtuin en horeca los van het museum kan bezoeken.

Hopelijk neemt de gemeenteraad nog voor het zomerreces een definitieve beslissing hierover.

  • Ziega van den Berk
  • juni 2022

nieuwsMUST maakt Landschapsbiografie van de Zwinstreek

MUST maakt Landschapsbiografie van de Zwinstreek

Een leuke, nieuwe uitdaging! De komende maanden gaan wij aan de slag met de Landschapsbiografie van de Zwinstreek. In opdracht van de Provincie West-Vlaanderen.

De Zwinstreek is een regio aan zee, op de grens van Vlaanderen en Nederland. Met een weids, open kust- en Scheldepoldergebied, dat in het zuiden wordt begrenst door de Zandstreek en in het noorden door de Kust. En met historische steden, zoals Brugge, Sluis en Damme.

De Zwinstreek is momenteel in de running voor erkenning als Vlaams Landschapspark. Een traject dat loopt t/m medio 2023. Dan beslist de federale overheid of het gebied daadwerkelijk het kwaliteitsabel Vlaams landschapspark krijgt. Binnen dit traject moet een Landschapsbiografie van de Zwinstreek geschreven worden. En dat doen wij!

Foto van de eerste werksessie i.h.k.v. de Landschapsbiografie van de ZwinstreekInmiddels hebben wij al één werksessie achter de rug, waarbij we met verschillende stakeholders een tijdlijn invulden en dieper ingingen op verschillende thema’s zoals biodiversiteit en water. We komen nog eenmaal samen om de verhaallijnen verder te vullen en de hoofdstukvolgorde vast te stellen. Daarna gaan we beginnen met schrijven.

We gaan veel leren over deze streek en bezoeken plekken waar we nooit eerder waren. Oftewel; heel veel zin in deze opdracht!

Een andere streek in België, een even mooie opdracht. Ken je onze Kempenatlas al?

  • Veerle Simons
  • juni 2022