Must

Throwback ThursdayGelderland en haar ruimtelijke kwaliteiten

Kwaliteitskaart rivierenlandschap, provincie Gelderland In 2002 was Provincie Gelderland op zoek naar de ruimtelijke kwaliteiten van haar steden en landschappen. Een zoektocht door middel van workshops, interviews, lezingen en excursies. MUST hielp mee. Door de workshops te begeleiden en de uitkomsten te vertalen in vier kwaliteitskaarten.

Deze kaarten laten de vier Gelderse regio’s zien met de bestaande kwaliteiten die positief gewaardeerd worden. De vier regio’s in Gelderland zijn het rivierengebied, de Achterhoek, de Veluwe en het knooppunt Arnhem/Nijmegen.

Kwaliteitskaart Achterhoek, provincie GelderlandIn het rivierengebied hebben alle rivieren een eigen karakteristiek. De Rijksweg A2 snijdt dwars door deze landschappen heen. In de Achterhoek overheerst de rust. Met een landschap vol beken, landgoederen, oude boerderijen en een dicht netwerk van lokale en provinciale wegen. De Veluwe is een belevingslandschap, waar de natuur overheerst. Bij het knooppunt Arnhem/Nijmegen is de spanning tussen rivier en stad voelbaar. Grootstedelijk gebied en agrarische landschappen wisselen elkaar af. En hoe dicht Arnhem en Nijmegen ook bij elkaar liggen, de Neder-Rijn en de Waal zullen de steden altijd uit elkaar drijven.

Meer cartografie-projecten van MUST vind je hier: MUST cartografie.

  • Veerle Simons
  • november 2019

nieuwsMUST presenteert teaser Ruimtelijk-Economische Agenda

voorkant van onze teaser Ruimtelijk-Economische Agenda

Het was een mooie bijeenkomst in de Henricuskerk in Amersfoort. Hier werd tijdens de conferentie Naar een ruimtelijk-economische agenda onze teaser gepresenteerd. De teaser, getiteld Het geluk van de welvaart, opende de discussie over de opgaven die in de Ruimtelijk-Economische Agenda dienen te landen. Download hem hier: Het geluk van de welvaart.

De teaser geeft inzicht in de trends, structuur en het beleid die belangrijk zijn voor de discussie over de ruimtelijk-economische ontwikkeling van steden en regio’s. Het is een bondig verhaal, waarin we verschillende onderzoeken, adviezen en beleidsstukken over de ruimtelijk-economische structuur van Nederland samenbrengen. Op deze manier vormt het een goed startpunt voor de gesprekken die moeten leiden tot een gedeelde visie.

De conferentie in Amersfoort, 2 oktober jl., was een mooie start van het debat. Nu komende tijd gaat het gesprek verder. Wil je op de hoogte blijven? Abonneer je dan op de REA-nieuwsbrief. Dat kan door een mail te sturen naar team REA.

 

  • Veerle Simons
  • oktober 2019

nieuwsWouter bij de Dag van de Stad

Foto van de skyline van Den Haag waar Wouter spreekt tijdens De Dag van de StadOok dit jaar is Wouter spreker op de Dag van de Stad. Dit jaarlijkse evenement vindt plaats op maandag 28 oktober in Den Haag. Wouter gaat tijdens de Masterclass Goed wonen voor iedereen in op de rechtvaardige stad. Een thema dat hij afgelopen jaar uitdiepte met Simon Franke van Trancity.

We horen het dagelijks in het nieuws. De huidige woningmarkt zit op slot. Starters en middeninkomens vinden moeilijk een woning, omdat er te weinig betaalbare woningen zijn. Om goed wonen voor iedereen mogelijk te maken, moet wonen weer een maatschappelijk goed worden. Dit nieuwe stadmaken grijpt terug op de aloude waarden van de stedenbouw: de gebouwde én de geleefde stad.

 

  • Veerle Simons
  • oktober 2019