nieuwe collegaClaire stelt zich voor

Een portretfoto van Claire

We hebben een nieuwe collega! Eind januari is Claire bij ons begonnen als stagiaire. Hieronder stelt zij zich voor.


Hoi! Mijn naam is Claire van Limburg Stirum en de komende 5 maanden loop ik stage bij MUST!

Op dit moment woon ik al bijna 4 jaar in Utrecht waar ik de studie Spatial Design volg aan de Hogeschool van de Kunsten Utrecht. Zelf kom ik uit Zeist, erg dicht bij Utrecht. 

Nu ik de afgelopen jaren vrij ben geweest om alles te doen wat ik wil, ben ik in mijn 3e jaar op zoek naar meer theorie en een duidelijker pad! Zo heb ik afgelopen half jaar de minor Landschapsarchitectuur en Stedenbouwkunde gevolgd aan de Academie van Bouwkunst (waar ik later mijn master hoop te volgen). Tijdens deze minor heb ik een mini stage gelopen bij Robbert de Koning Landschapsarchitecten BNT. De eerste stappen zijn dus gezet en MUST is de perfecte volgende stap. In dit half jaar hoop ik nog veel meer te weten te komen over het vakgebied en wordt het tijd om mijn digitale ontwerp skills naar een hoger level te brengen!


Welkom Claire, wij zijn superblij dat je er bent!

  • Tea Hadzizulfic
  • februari 2022

nieuwsAlina neemt afscheid van MUST

Na vijf maanden stage, neemt Alina afscheid van ons en van Amsterdam. Bedankt Alina, het was superfijn dat je er was!


In Germany we have a saying that goes “You should leave when it is nicest”. This is precisely what I will be doing now since my internship is about to end. I am looking back on five months filled with an incredible amount of fun while working and learning even more then I was expecting in the beginning.

During this time, I worked on various projects and scales from detailed landscape architecture to regional development alongside train tracks and from participatory urban design to research about urban and regional development. I particularly enjoyed accompanying the project teams and seeing how a project develops until the final end result.

Additionally, I found it very interesting to have an insight in all the communication with stakeholders and the organization behind a project. And last but not least, I also improved my drawing and visualisation skills a lot.

 Ik wil iedereen van jullie van hartelijk bedanken voor deze heel leuke en leerzame tijd! Voor mij was het geweldig om met jullie te werken, te leren en te genieten van deze interessante stad. Jullie zitten vol inspiratie en interessante gedachten over de toekomst – ik zal er zeker veel uithalen. Bedankt voor alle lessen over de stad en het landschap en hun relatie tot elkaar, de ruimtelijke ordening van Nederland en niet te vergeten het Nederlands! Ik wens jullie het allerbeste voor dit nieuwe jaar!

  • Onno de Vries
  • februari 2022

Bodematlas Twente in Jaarboek Blauwe Kamer

Afbeelding van het Jaarboek Blauwe KamerOnze Bodematlas Twente staat in het Jaarboek Blauwe Kamer 2021! De Bodematlas heeft een kernachtige en heldere boodschap: voor een duurzame ruimtelijke inrichting moet de ondergrond leidend zijn.  

Een van de kaarten die de ondergrond van Twente laten zien. Deze is gemaakt voor de Bodematlas TwenteMUST zet sinds jaar en dag de kracht van cartografie in om verbinding te leggen tussen grotere maatschappelijke opgaven. De Bodematlas Twente geeft handvatten door de bodem, met al haar systemen, ecologische en historische waarden, toegankelijk te maken voor iedereen die maar iets met ruimtelijke ordening te maken heeft. Nieuwsgierig naar de Bodematlas? Bekijk de onlineversie hier.

  • Bjorn Mensink
  • december 2021

Hein Coumou: ‘Ik geef nú vorm aan steden, dorpen en landschappen van morgen’

Portretfoto van Hein CoumouAls directeur van MUST werkt Hein Coumou aan steden, dorpen en landschappen van morgen. ‘Ik wil met ieder project een bijdrage leveren aan het verbeteren van de leefomgeving.’

Waarom geef je vorm aan steden, dorpen en landschappen van morgen?

Ik geloof dat als je de dagelijkse leefomgeving wilt verbeteren, je rekening moet houden met de grote, soms bijna onoplosbare vraagstukken in de samenleving. De klimaatcrisis, voedselzekerheid, woningnood, transitie naar een circulaire economie en afnemende biodiversiteit schudden aan de fundamenten van ons leven. Ik wil deze vraagstukken doorgronden, mogelijke oplossingsrichtingen agenderen en deze vertalen in praktische principes. Deze principes pas ik dan weer toe in de projecten waar ik aan werk. Zo geef ik actief invulling aan de opgaven van morgen.

Wat is je doel?

Ik wil met ieder project een bijdrage leveren aan het verbeteren van de leefomgeving. Voor mij betekent dat een project beginnen door de kwalitatieve aspecten van de plekken inzichtelijk te maken. Het liefst door samen te werken met bewoners, belanghebbenden en ondernemers. Zij zijn immers de specialisten van hun eigen leefomgeving. Daar krijg ik ontzettend veel energie van.

Deze kaart van Hein Coumou laat de stedelijke vernieuwing van Nieuw-West zien.

Stedelijke vernieuwing in Nieuw-West: onze kaart uit het boek Nieuw-West: Parkstad of stadswijk wordt geüpdatet voor het Van Eesterenmuseum naar de periode 2000-2021. Copyright: MUST stedebouw

Er is nu veel aandacht voor de verdichting van de bestaande stad. Maar dit is een proces wat al langer speelt. Door terug te kijken naar het verleden, wordt duidelijk welke resultaten verdichting kan opleveren. In ons onderzoek Nieuw-West: Parkstad of stadswijk, onderzocht MUST de effecten van de stedelijke vernieuwing in dit stadsdeel. In 20 jaar tijd is hier 1,5 keer IJburg aan woningen gerealiseerd! Het is interessant om te zien dat de openbare ruimte nu door een grotere diversiteit aan bewoners en bezoekers wordt gebruikt. Dit onderzoek heeft mij ertoe gezet dat ik een publiek domein voor een grotere diversiteit aan leefstijlen wil faciliteren. Het bindmiddel van de stad is immers de ontmoeting met de ander. Binnen de verschillende wijkvernieuwingen waar wij momenteel met o.a. woningbouwcorporaties aan werken, pas ik dit toe. Door focus te leggen op de overgangen van collectief, privaat en het publieke domein, is het mogelijk om een aantrekkelijke leefomgeving voor en met iedereen te maken.

Stedelijke vernieuwing in het Ambacht i.o.v. Gemeente Veenendaal. Copyright: MUST Stedebouw

Hoe wil je dat bereiken binnen MUST?

Mijn kracht zit in de verbeelding van mogelijke toekomsten die direct impact hebben op de leefomgeving. Dat doe ik samen met het team van MUST, opdrachtgevers en betrokkenen. Hierbij is het maken van maquettes en tekeningen een belangrijk middel om onbekende toekomstmodellen tastbaar te maken. Want een beeld zegt meer dan 1.000 woorden. Door zorgvuldig van tevoren bedachte stappen worden in het proces verschillende bouwstenen afgepeld. Het geeft mij veel energie om met diverse mensen, belanghebbende, ondernemers en bewoners te werken aan een plan wat enthousiasmeert. Hierbij zorg ik dat ik niet alleen haalbare, maar ook passende, mooie en gedragen plannen maak, die bijdragen aan een toekomstbestendige leefomgeving.

  • Hein Coumou
  • december 2021

UitnodigingINSPRAAKMIDDAG WINDPARK @ DROOG

Afbeelding van de Doggersbank, het afstudeerwerk van Ziega van den Berk.

DENK EN PRAAT MEE OVER DE BOUW VAN EEN WINDMOLENPARK @DROOG!

Als onderdeel van het programma van de tentoonstelling The World As We Don’t Know It @droog, nodigen de Ambassade van de Noordzee en MUST je van harte uit voor een inspraakbijeenkomst over het te bouwen windmolenpark Hollandse Kust West, één van de vele windparken die de Nederlandse overheid de komende jaren wil laten verrijzen in de Noordzee. Met een multidisciplinair team werkt de Ambassade aan radicale perspectieven op de onderwaterwereld in een windpark. Het doel is om een alternatieve inzending te maken voor de tender Windmolenpark Hollandse Kust West. De termijn voor inzending van de tender sluit in april 2022. Jouw inbreng tijdens deze participatieavond wordt zeer gewaardeerd en kan dus nog worden verwerkt!

ONDERZOEK TEAM WINDPARKTENDER

Het team dat werkt aan de windparktender bestaat uit landschapsarchitect Ziega van de Berg, socioloog Darko Lagunas, aquatisch ecoloog Maarten Erich, architect Bruno Vermeersch, adviseur Susan ArtsHalima Tantawy,  student International Land and Water Management en Thijs Middeldorp vanuit de Ambassade. Vanuit het uitgangspunt dat de zee en het leven in zee van zichzelf is, onderzoekt en beluistert het team de diverse menselijke en meer dan menselijke belangen die spelen rondom windparken. Dit gebeurt vanuit drie perspectieven:

(1) De impact van de bouw van een windmolen in zee op de onderwaterwereld. Welke ecologische eisen stelt de rijksoverheid en hoe kun je ontwerpen voor het onderwaterleven? (2) De relatie tussen de ambities van Nederlandse windparken op zee en het energieakkoord. (3) De rechtvaardigheid van de mondiale toeleveringsketen, de vrees voor grondstoftekorten en de schendingen van mensen- en natuurrechten tijdens de winning van die grondstoffen. Kan er eigenlijk wel een rechtvaardig park gebouwd worden? Het team geeft drie korte presentaties over bovenstaande punten en gaat vervolgens in gesprek met de aanwezigen.

Lees hier meer over de casus windpark tender.

THE WORLD AS WE DON’T KNOW IT @DROOG

Voor aanvang van de inspraakmiddag ben je van harte welkom voor een bezoek aan de tentoonstelling The World as We Don’t Know It, tot en met 12 januari 2022 in DROOG. In deze tentoonstelling, samengesteld door Renny Ramakers, delen 20 internationale kunstenaars hun visie op de klimaatcrisis. Landschapsarchitect Ziega van den Berk neemt deel namens de Ambassade van de Noordzee met Doggerland, The Breeding Ground of the North Sea, 2020, een ontwerp voor een windmolenpark waarbij zij de opgave benaderde vanuit het bestaande landschap en het zeeleven. Van de schaal van het gehele Dogger-landschap tot die van de windmolens richten alle ontwerpkeuzes zich op het stimuleren van een divers en rijk zeeleven.

INFO & TICKETS

Dinsdag 11 januari, 15:00 tot 17:00 uur

@droog, Staalstraat 7b Amsterdam

Aanmelden graag voor 10 januari via info@ambassadevandenoordzee.nl

Let op: er is een beperkt aantal plekken beschikbaar. Voor aanvang wordt uw QR-code gecheckt en er zijn vaste zitplaatsen, op 1,5 meter afstand van elkaar.

  • Web Redactie
  • december 2021