nieuwsLelylijn: de impact van een station in de Noordoostpolder

De Lelylijn is al jaren onderwerp van discussie in Nederland. Is deze nieuwe snelle spoorlijn van de Randstad naar het noorden de investering waard? En wat brengt het ons land, maar ook vooral de plaatsen langs deze lijn?
In opdracht van de Gemeente Noordoostpolder onderzochten MUST, SITE en Regioplan de impact van een station in de Noordoostpolder. Door het in kaart brengen van scenario’s (met en zonder station), hebben we de opgaven, kansen en de impact van een station verkend.  Daarmee heeft de gemeente ook meer duidelijkheid gekregen welke keuzes zij op de korte en lange termijn te maken heeft.

 

Enkele lessen die wij hebben getrokken zijn:
  • 1. Het bedrijfsleven profiteert van de Lelylijn en de economie wordt sterker met een station.

2. Een tracé gebundeld aan de A6 past het beste bij de kernkwaliteiten van de Noordoostpolder.
3. Het tracé en het station zijn ook een landschappelijke ontwerpopgave.
4. Een station met woningbouw geeft een impuls aan sociaal-maatschappelijke agenda’s.
5. De kwaliteit van het stationsgebied moet uitstekend zijn. Daarop moet gemeente nu al (hoog) inzetten.

Eind april heeft het College van de gemeente Noordoostpolder de impactanalyse vastgesteld. Daarmee vormt het de input van de gemeente in het gemeente in het verdere MIRT traject. De hele impactanalyse met alle lessen en de verschillende scenario’s vind je hier.

  • Rob Giesendorf
  • juni 2024