Plan voor een groene Zuidas

Stadsbiotopen in de dichtbebouwde wereld

In opdracht van het Amsterdamse college van B&W maakten MUST stedebouw en het groenteam van de Zuidas een concreet groenplan. Dit plan wordt gebruikt om te sturen op maximale vergroening van de grootstedelijke Zuidas.

Maximale vergroening

Op de beperkte openbare ruimte van Zuidas liggen verschillende maatschappelijke ruimteclaims. Zowel vanuit woningbouw, werkgelegenheid en bereikbaarheid, waaronder de uitbreiding van station Amsterdam Zuid. Plan voor een groene Zuidas laat zien hoe de ambitie van groei en verdichting samen kan gaan met maximale vergroening. Het plan is een schakel tussen stedelijk beleid en ontwerp van de openbare ruimte.

Stadsbiotopen

We benaderden de Zuidas als stadsbiotopen: een verzameling plekken waar mens, dier en plant kunnen samenleven in een dichtbebouwde en hoogstedelijke wereld. Iedere plek (bijvoorbeeld dak, plein, straat of muur) vormt een stadsbiotoop met specifieke omstandigheden die voorwaarden voor leven herbergen. Voor de mens gaat dat over gebruik, voor planten om groeiplaatsomstandigheden en voor dieren om schuil-, nest- en voedselgelegenheid.

Het groene raamwerk van het plan beslaat alle ruimtelijke schalen van groen. De belangrijke thema’s biodiversiteit, gebruik en water krijgen hierin een plek. Zij dragen allen bij aan de belevings-, gebruiks- en toekomstwaarde. Voor de Zuidas zijn deze ruimtelijke schalen het metropolitane landschap, het stads-, buurt- en kavelgroen en de netwerken. Deze aanpak is uitgewerkt in ambitieuze en concrete maatregelen om een maximaal groene Zuidas te realiseren.

Eerder verscheen een artikel in Plan Amsterdam over onze groene ambitie voor de Zuidas.

Werkveld
  • Stedelijke transformatie
  • Openbare ruimte
Rol
  • Ontwerper
  • Onderzoeker
    Product
  • Groenplan
    Periode
  • 2018

Meer Projecten