Gebiedsagenda’s

Vertaling in kaarten

Gebiedsagenda’s vormen de basis voor overleggen tussen Rijk en regio’s. Vanaf 2009 zijn zeven gebiedsagenda’s opgesteld; Noordwest-Nederland/Utrecht, Zuidvleugel, Zuidwestelijke Delta, Brabant, Limburg, Oost- en Noord-Nederland.

MUST werkt sinds 2009 aan de vertaling van afspraken tussen Rijk en regio’s over deze gebiedsagenda’s in zogenaamde Gebiedsagendakaarten. Wij ontwikkelden hiervoor een nieuwe uniforme legenda en vormgeving, zodat de onderliggende gebiedsagenda’s goed vergelijkbaar worden. De Gebiedsagendakaarten worden gebruikt tijdens de bestuurlijke overleggen in het kader van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). Hier zitten de ministeries van I&M en EZ vanuit rijkszijde en de bestuurders (wethouders en gedeputeerden) vanuit regiozijde.

Werkveld
  • Regionale strategie
  • Cartografie
Rol
  • Ontwerper
    Product
  • Beleidskaarten, gebiedagendakaarten, opgavekaarten
    Periode
  • 2013-2015

Meer Projecten