nieuw projectGroenblauwe structuren gemeente Den Haag

Kaart van de gemeente Den Haag, gemaakt voor het project Vaartenland uit 2011

Voor de gemeente Den Haag gaan wij op zoek naar de groenblauwe structuren van de stad. Welke structuren zijn er in de stad te vinden, hoe kunnen deze worden versterkt en waar is ruimte voor de ontwikkeling van eventuele nieuwe groenblauwe structuren?

Den Haag verwacht de komende jaren een flink aantal nieuwe inwoners. Om al deze mensen te huisvesten worden in de stad nieuwe verdichtingslocaties ontwikkeld. Tegelijkertijd wil de gemeente deze verdichtingsopgave gebruiken om de groenblauwe structuren in de stad te versterken. Aan ons de taak om deze verkenning naar de groenblauwe structuren in de stad vorm te geven.

De komende maanden inventariseren en analyseren wij de groenblauwe structuren van Den Haag en presenteren wij de uitkomsten in een rapportage en een kaart op posterformaat. Wij kijken uit naar dit mooie project, dat een soort voortzetting is van het project Vaartenland uit 2011.

  • Pieter Jannink
  • augustus 2017