Limes Atlas

Verdedigingslinie van het Romeinse Rijk

De Limes Atlas bundelt, ontsluit en verbeeldt de huidige kennis over de Limes in een taal die ontwerpers en bestuurders aanspreekt. De kern van de atlas wordt gevormd door de kaarten, die inzichtelijk maken hoe de Limes heeft gefunctioneerd, ten eerste als systeem en, ten tweede, als bewerking van de morfologie van het landschap. In aanvulling hierop geven de studies van DaF architecten inzicht in de toepassing van de architectuur van de Romeinen op het Nederlandse grondgebied. De beeldende kern van de atlas wordt ingeleid door een aantal opstellen van Jos Bazelmans, Tom Bloemers en Bernard Colenbrander.

De atlas wordt besloten met tien ‘referentieprojecten’, die laten zien op welke manier met archeologische vondsten kan worden omgegaan.

De Limes Atlas is uitverkocht, maar via google books volledig in te kijken: books.google.nl

Werkveld
 • Cartografie
Rol
 • Onderzoeker
 • Procesbegeleider
  Product
 • Publicatie, atlas
  Periode
 • 2003-2005
  Opdrachtgever
 • Projectbureau Belvedere, Stimuleringsfonds voor Architectuur

Meer Projecten