Throwback ThursdaySnelwegen

Kijk op de Ruimtelijke Kwaliteit van Snelwegen - foto van het infralandschap in Rotterdam (A16).Als we terugkijken blijkt dat snelwegen een belangrijk onderdeel vormen van het collectieve MUST-geheugen. De afgelopen decennia hadden we er heel wat op de tekentafel liggen. Als onderdeel van projecten als de Atlas van de Snelwegomgeving en Ring Utrecht. Deze week zetten we daarom enkele van onze snelwegprojecten in het zonnetje.

Ring Utrecht

Het grootste snelwegproject waar we aan hebben gewerkt is ongetwijfeld Ring Utrecht. Recentelijk nog in het nieuws, omdat de Raad van State besloot dat het Tracébesluit Ring Utrecht niet in stand kan blijven. Wij werkten, samen met Rijkswaterstaat, meer dan vijf jaar aan de inpassing van de geplande verbreding. Met als meest opvallende maatregel de overkluizing bij Amelisweerd.

Maquette landschap rondom Ring Utrecht

De overkluizing bij Amelisweerd

Onze eerste snelweg

Maar Ring Utrecht was niet het eerste snelwegproject waar wij aan werkten. Al in 2001 werkten wij, in opdracht van de toenmalige Rijksbouwmeester, aan de ontwerpverkenning van de A12. Hierbij stond (toen al!) centraal dat fysieke uitbreiding van het snelwegen steeds moeilijker wordt. Dat betekent dat het huidige systeem beter benut moet worden om de doorstroming op peil te houden. Aan ons de taak om de stedelijke territoria rondom de A12 in kaart te brengen. Het was ons allereerste snelwegproject!

©MUST | kaartbeeld van de snelweg A12

Stedelijke territoria rondom de A12.

Een Atlas over snelwegen

Tussen het eerste project en de Ring Utrecht zaten nog een groot aantal andere snelwegen. Zo werkten we aan de A1, A2, A12 en A27. En tussendoor publiceerden we de Atlas van de Snelwegomgeving en Kijk op de ruimtelijke kwaliteit van snelwegen. De eerste is een echt naslagwerk over de ruimtelijke verschijningsvorm en het karakter van de Nederlandse snelwegen. De tweede bevat handreikingen en ontwerpprincipes die we kunnen gebruiken bij maatregelen aan de Nederlandse snelwegen. Je kan wel zeggen dat we bijna heel Nederland vanaf de snelweg zagen.

©MUST | maquette van het gebied rondom snelwegen

Maquette van een gebied rondom de A27

De mooiste snelwegafslag ter wereld

Ook nu werken we nog regelmatig aan snelwegen en de snelwegomgeving. In 2016 rondden we het project Leidse Ring Noord af, waarbij we werkten aan een betere doorstroming van het verkeer tussen Leiden en Leiderdorp. En Wouter is een aantal keer op de radio geweest om te praten over de mooiste snelwegafslag van ter wereld. (Spoiler, het is de snelwegafslag A1 – Markelo). Ons meest recente project is een gebiedsanalyse van de N34 in Drenthe. Maar daarover een andere keer meer!

 

 

  • Veerle Simons
  • augustus 2019