Throwback ThursdayZuiderzeelijn: de nooit gerealiseerde spoorverbinding

De Zuiderzeelijn is de nooit gerealiseerde spoorverbinding tussen Schiphol / Amsterdam en Groningen. Maar dat deze spoorlijn er nooit zou komen, wisten wij in 2001 nog niet. In dat jaar werkten wij juist hard aan de ruimtelijke uitwerking van verschillende scenario’s voor dit tracé.

Internationaal schaalniveau

Er waren scenario’s op zowel nationaal als internationaal niveau. Op internationaal niveau hingen de scenario’s samen met mogelijke ruimtelijk economische ontwikkelingen in Europa. Er waren vier opties:

  1. 1. De economische as van Milaan tot Londen blijft de primaire as.

2. Er vindt een sterke ontwikkeling plaats in Oost-Europa.
3. Scandinavië komt op en wordt steeds belangrijker.
4. De regio’s ontwikkelen zich betrekkelijk autonoom van elkaar.

©MUST | Een van de internationale scenario's voor de Zuiderzeelijn

Nationaal schaalniveau

Op nationaal schaalniveau hingen de scenario’s samen met de visie op de ontwikkeling van het Noorden. Er waren uiteindelijk drie reële perspectieven.

De eerste mogelijkheid was dat er een stedelijke ontwikkeling zou plaatsvinden rondom Heerenveen, Leeuwarden en Groningen. Om deze steden te verbinden met de Randstad zou er een tracé moeten komen, waarbij alleen in Almere werd gestopt. Bij deze variant paste zowel een hoge snelheidslijn (HST) als een magneetzweefbaan (MZB).

Bij het tweede perspectief ging men uit van het suburbanisatie concept. Dit wil zeggen dat mensen vanuit de stad migreren naar het omliggende platteland. Bij deze variant paste een ander soort verbinding, waarbij van Amsterdam tot aan Groningen een kralensnoer van centra werd aangedaan. Zowel een intercityverbinding (IC) als een MZB kwamen hiervoor in aanmerking.

Het laatste concept ging uit van een tracé via Oost Nederland. Dit kon ervoor zorgen dat de regionale netwerken van west, oost en noord Nederland nog beter op elkaar zouden aansluiten. Bij deze variant volstond een IC verbinding.

Naar aanleiding van onze visuele uitwerkingen en het bijbehorende rapport van de B&A Groep, koos het kabinet uiteindelijk voor een magneetzweefbaan. Helaas zijn de Zuiderzeelijn en de magneetbaan er nooit gekomen.

Meer weten?

Er is een Wikipediapagina over de Zuiderzeelijn. Wij hebben de jaren erna nog heel wat andere infrastructuurprojecten gedaan. Die kan je vinden op onze website.

 

  • Veerle Simons
  • augustus 2019