nieuwsResultaten MRA Gebiedsateliers gepubliceerd

Afbeelding MRA Gebiedsateliers - tegel Stadsrand

De afgelopen maanden werkte MUST aan een toekomstbeeld voor het landschap binnen de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Dit deden wij samen met Bosch&Slabbers, Feddes&Olthof en Vereniging Deltametropool. De resultaten werden afgelopen juni gepresenteerd tijdens het We Make The City festival. En nu is ook de publicatie online. Je kan hem downloaden via de website van Vereniging Deltrametropool.

Het toekomstbeeld ontwikkelden we in zogenaamde Gebiedsateliers. Tijdens deze sessies zaten we met lokale ontwerpers, beleidsmakers en andere actoren om de tafel. MUST leidde de sessies rondom de gebieden lopend van Spaarnwoude, De Bretten, Haarlemmermeer, Westeinderplassen tot aan de Amstelscheg.

In de Gebiedsateliers werden de grote opgaven die op het landschap afkomen, ruimtelijk onderzocht. Denk aan de energietransitie, de grotere recreatiedruk en de oprukkende verstedelijking. MUST ontwikkelde hiervoor een speciale werkmethode. Hierin stelden we het denken in landschapstypen en overgangen tussen landschappen centraal. Dit leidde tot een verkenning waarin we met een open blik en aandacht voor urgentie naar de toekomst van het MRA landschap konden kijken.

Afbeelding MRA Gebiedsateliers - tegel van de open veenweide

Het toekomstbeeld vormt de aanzet tot een breder gedragen visie op het MRA landschap. Het is een gelaagd verhaal met een rijkdom aan ideeën en aanbevelingen. De overkoepelende aanbevelingen zijn dat de planning ruimte moet bieden voor het combineren van opgaven, circulair denken aan de basis van de planvorming moet staan en dat we het landschap en de stad als wederkerig en afhankelijk moeten zien.

  • Veerle Simons
  • juli 2019