Werken aan een Nieuw Amsterdam

Verdichtingsstrategie voor een productie stad

Het behalen van woningaantallen lijkt de boventoon te voeren in de grote transformatie die Amsterdam en omliggende gemeenten momenteel doormaken. Maar waar meer mensen komen wonen, wordt ook meer verplaatst, gerecreëerd, gereisd en gewerkt. MUST deed in 2018 in opdracht van ORAM een ontwerpend onderzoek naar Amsterdam als productieve stad in het licht van de woningbouwopgave en de ruimtedruk die ligt op huidige bedrijventerreinen.

Met de uitkomsten van het ontwerpend onderzoek ‘Werken aan een Nieuw Amsterdam’ wil ORAM namens het georganiseerde bedrijfsleven de discussie van de woningbouwopgave verbreden en taboes in de ruimtelijke ordening van Amsterdam doorbreken.

‘Werken aan een Nieuw Amsterdam’ pleit voor een integrale en gelaagde verdichting van de stad binnen alle sectoren van de ruimtelijke ordening. Het rapport gaat in op de “hoe”-vraag. Hoe kunnen met name de productieve bedrijvigheid gemengd worden met woningbouw? Wat zijn hiervoor de principes, mogelijke ingrediënten en inspirerende voorbeelden? Het onderzoek pakt alle schaalniveaus: van regio tot bouwblok.

Tien jaar later

“Werken aan een Nieuw-Amsterdam” is een update van een ontwerpend onderzoek uit 2009 van MUST in opdracht van ORAM en KvK Amsterdam. In 2009 was het een pleidooi om in de Structuurvisie Amsterdam 2040 (toen nog in de maak) rekening te houden met ruimte voor werk en niet alleen te focussen op ruimte voor wonen. Amsterdam kent inmiddels gemengde woon-werkgebieden en de diensteneconomie floreert. Het pleidooi voor ruimte voor werk blijft staan, maar gaan we in dit ontwerpend onderzoek dieper in op de noodzaak om naast de dienstensector ruimte te bieden aan de productieve stad.

Het hele rapport lees je hier: Werken aan een Nieuw Amsterdam

Werkveld
 • Stedelijke transformatie
 • Regionale strategie
Rol
 • Ontwerper
 • Onderzoeker
  Product
 • Adviesrapport
  Periode
 • 2018
  Opdrachtgever
 • ORAM

Meer Projecten