Willems-as Rotterdam

Ontwerpen tussen Blaak en Stadionpark

De komende jaren groeit Rotterdam flink. Dat heeft consequenties voor de gehele stad, waaronder  het gebied tussen Blaak en Stadionpark; de Willems-as. MUST heeft in opdracht van en in samenwerking met de Gemeente Rotterdam drie ontwikkelscenario’s opgesteld voor deze plek.

Opgaven

Op de Willems-as komen veel opgaven samen. Ondanks de centrale ligging in de stad is de bereikbaarheid van het gebied  slecht. Ook wordt de Willems-as zelf doorkruist door grote ruimtelijke barrières. Door deze slechte bereikbaarheid blijft de ruimtelijke ontwikkeling achter bij andere Rotterdamse stadsassen. In een tijd waarin de woningmarkt explosief groeit, ligt juist op deze plek in de stad een kans om de gewenste woonmilieus en mobiliteitsbehoeften te faciliteren.

Naast ruimtelijke problemen, ligt er in dit gebied ook een belangrijke sociaal-maatschappelijke opgave. De wijk Feijenoord scoort op alle sociaal-economische indicatoren ver onder het Rotterdams gemiddelde.

Toekomstbeelden

Hoe ziet de toekomst van de Willems-as eruit? Wij hebben drie mogelijke scenario’s uitgewerkt en gevisualiseerd. Door middel van ontwerpend onderzoek maakten wij inzichtelijk wat de mogelijkheden zijn. Niet op basis van statistieken of sectorale problemen, maar op basis van waarden. Hiervoor zijn verschillende perspectieven voor de Willems-as verkend. Hierin varieerden wij met een aantal gebiedsoverstijgende infrastructurele ingrepen en de programmatische verdichting.  Diverse infrastructurele ingrepen zijn kansrijk. Zoals de ombouw van de ‘Oude Lijn’ tot lightrailverbinding of een derde oeververbinding. Maar deze ingrepen zijn nog lang niet zeker. Ook is het nog maar de vraag of de groei van de stad doorzet in het huidige tempo en in hoeverre deze op andere locaties in de stad wordt geaccommodeerd.

Gezien deze onzekerheden is kiezen voor één toekomstperspectief op dit moment geen goed idee. De vraag is dus niet welk eindbeeld we voor ogen hebben, maar welke keuzes we op korte termijn kunnen maken zonder daarbij mogelijke (andere) toekomstperspectieven uit te sluiten. Deze manier van verkennen heeft een aantal leidende principes voor verdere gebiedsontwikkeling opgeleverd.

Stadmakerscongres

De drie toekomstperspectieven zijn tijdens het Stadmakerscongres 2017 gepresenteerd door middel van drie levensgrote handschetsen. Mensen uit de stad konden een pen pakken en deze perspectieven aanvullen.

Werkveld
  • Stedelijke transformatie
Rol
  • Ontwerper
  • Onderzoeker
  • Inspirator
    Periode
  • 2017-2018

Meer Projecten