Lakerlopen | Eindhoven

Herstructurering Lakerlopen Eindhoven

Lakerlopen wordt gerekend tot één van de meest aansprekende voorbeelden van stedelijke vernieuwing in Nederland. Dit komt niet alleen door de bijzonder zorgvuldige stedenbouwkundige inpassing van de nieuwbouw, of de slimme reorganisatie van de stadsplattegrond binnen de historische wijkstructuur. Het project springt vooral in het oog door de jarenlange intensieve samenwerking tussen bewoners, de gemeente, woningcorporaties en ontwikkelaar. MUST heeft in dit open planproces een belangrijke rol gespeeld als verbinder tussen mensen en vertaler van wensen in ruimtelijke structuren en ingrepen. De door MUST ontwikkelde matrix-methode was daarbij een belangrijk instrument. BIQ stadsontwerp ontwierp de woningen voor de eerste fase onder supervisie van MUST.

Werkveld
 • Stedelijke transformatie
Rol
 • Procesbegeleider
 • Inspirator
  Product
 • Stedenbouwkundig plan
  Periode
 • 2002-2013
  Opdrachtgever
 • Gemeente Eindhoven, de woningcorporaties Woonbedrijf

Meer Projecten