Circulair de Maten | Apeldoorn

Ontwerpend onderzoek naar een circulaire openbare ruimte

Er wordt veel gesproken over circulaire economie. Maar wat is eigenlijk de ruimtelijke impact voor een alledaagse leefomgeving, zoals de wijk De Maten in Apeldoorn? Deze vraag was het startpunt voor een ontwerpend onderzoek. Hierin verkenden we samen met de Rijksbouwmeester welke opgaven wij in de nabije toekomst tegenkomen.

De Maten is een ruim opgezette bloemkoolwijk uit de jaren tachtig met een overmaat aan openbare ruimte. Zowel het vastgoed als de openbare ruimte vertonen na 50 jaar slijtageplekken. De gemeente is nu op zoek naar een hefboom om de revitalisering van de wijk vlot te trekken en richting te geven. Het meest voor de hand liggende aanknopingspunt is de openbare ruimte. Die bepaalt met 55% een uitzonderlijk groot deel van het ruimtegebruik in de wijk. Bovendien is al deze ruimte in handen van één partij: de gemeente Apeldoorn. Het onderzoek verkent hoe de wijk deze openbare ruimte kan inzetten als hefboom. Om zo de slag naar een circulaire wijkeconomie te bespoedigen en daarmee de stedelijke revitalisering te realiseren.

Door de openbare ruimte te zien als bron van een circulaire economie kunnen we de omslag maken van kostenpost naar verdienmodel. Het vraagstuk van de openbare ruimte van de toekomst is dan niet langer een opgave van beheer en onderhoud maar een kans van exploitatie en liquiditeit. Het meest waardevolle resultaat van dit onderzoek is een nieuw denkkader. Hiermee kunnen we de mogelijke transitieopgaven positioneren in het krachtenveld van actoren en de snelheid en schaal van de transitie naar een circulaire economie. Er zijn keuzes te over, maar tot nu toe durft niemand een keuze te maken, bang voor mogelijke onvoorziene consequenties.

Werkveld
  • Stedelijke transformatie
  • Openbare ruimte
Rol
  • Ontwerper
  • Onderzoeker
    Product
  • Ontwerpend onderzoek circulaire openbare ruimte
    Periode
  • 2017-2018

Meer Projecten