Atlas Twente

Het verhaal van Twente

Atlas Twente is het resultaat van de samenwerking tussen ontwerpers, planologen en beleidsmedewerkers van de 14 Twentse gemeenten, waterschap Vechtstromen, Regio Twente en provincie Overijssel. MUST heeft de kwaliteiten, kenmerken en structuren van Twente op een inspirerende wijze in beeld gebracht. Zo laten wij zien hoe rijk en gevarieerd deze regio is. Van samen werken tot samen leven, van in de lucht tot onder de grond, van wegen tot water. Met deze kaarten kun je de werking van Twente onderzoeken en begrijpen. De Atlas Twente geeft feitelijke informatie over de bestaande ruimtelijke, economische, fysieke en sociale kwaliteiten van Twente. En daarnaast laat het ook positie zien ten opzichte van omringende regio’s en Europa.

De kaarten en beelden zijn helder en eenvoudig leesbaar. Kenners en niet-kenners van Twente krijgen snel een beeld van deze regio. Bestuurders en medewerkers van de overheid, het onderwijs, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties kunnen de inzichten over het functioneren van de regio gebruiken. De atlas is geen chronologisch verhaal. Het zijn meerdere kaarten die samen het verhaal van Twente vertellen. Deze themakaarten en infographics zijn ook gekoppeld aan één of meerdere actielijnen uit de Agenda voor Twente: techniek als motor, arbeidsmarkt & talent, bereikbaarheid & vestigingsklimaat en circulaire economie.

Lees de Atlas hier: Atlas Twente

Werkveld
 • Regionale strategie
 • Cartografie
Rol
 • Ontwerper
 • Onderzoeker
 • Inspirator
  Product
 • Atlas
  Periode
 • 2019

Meer Projecten