Kijk op de Ruimtelijke Kwaliteit van Snelwegen

Handvat voor (snel)wegprojecten

Het boek Kijk op de ruimtelijke kwaliteit van snelwegen ontsluit zoveel mogelijk kennis over de ruimtelijke kwaliteit van het wegontwerp, de inpassing en inrichting van de weg en de wegomgeving. Het is opgesteld voor managers, adviseurs en ruimtelijk ontwerpers die betrokken zijn bij de inpassing van een wegproject, de vormgeving van kunstwerken en wegmeubilair. Voor deze handreiking werkte MUST samen met Annemieke Diekman Landschapsarchitecten

Werkveld
 • Mobiliteit
  Product
 • Handreiking
  Publicatie
  Periode
 • 2010 - 2013
  Opdrachtgever
 • Rijkswaterstaat Dienst Verkeer en Scheepvaart

Publicaties

Meer Projecten