nieuwsMiljoenen voor museum BroekerVeiling

Birdeye view van Broekerveiling

Vorig jaar werkten wij samen met Studio Louter en Maarten de Wolff aan een toekomstvisie voor museum BroekerVeiling. In deze visie werd de BroekerVeiling een lokaal verankerd museum met regionale aantrekkingskracht. Samen met het Rijk der duizend Eilanden vormt het dan het cultuurhistorische hart van de nieuwe gemeente Dijk en Waard.

En nu is er goed nieuws! De gemeente Dijk en Waard wil graag geld uittrekken om het museum een gezonde financiële basis te geven. Vanuit daar kan dan geïnvesteerd worden in de toekomst van het museum. Met bijvoorbeeld een nieuwe vaste expositie, elektrische fluisterboten en nieuwe bruggen die ervoor zorgen dat je de museumtuin en horeca los van het museum kan bezoeken.

Hopelijk neemt de gemeenteraad nog voor het zomerreces een definitieve beslissing hierover.

  • Ziega van den Berk
  • juni 2022