nieuwsOntwerp Startblok Elzenhagen geselecteerd voor expositie Designing Peace

Foto van onze installatie binnen de tentoonstelling Designing Peace

Wij zijn ontzettend trots! Het ontwerp van MUST voor Startblok Elzenhagen is door het Cooper Hewitt, Smithsonian Design Museum geselecteerd voor de baanbrekende expositie Designing Peace. Deze expositie is te zien in het Cooper Hewitt in New York van 10 juni 2022 t/m 4 september 2023.

Designing Peace

Designing Peace brengt ontwerpen vanuit de hele wereld samen die allen op unieke wijze laten zien hoe ontwerpers zich samen met individuen, gemeenschappen en NGO’s inzetten om blijvende vrede te creëren. Startblok Elzenhagen is door de curatoren geselecteerd, omdat het statushouders, studenten en jong werkenden samenbrengt in speciaal daarvoor ontworpen woningen. Zij vormen een gemeenschap, een netwerk dat elkaar helpt, ontwikkelt en inspireert. Veel verschillende achtergronden, maar één gemeenschappelijk doel: een goede start in Amsterdam.

Complex systeem van interactie

Het idee en het ontwerp van Elzenhagen zijn simpel. Maar achter dit simpele idee en ontwerp gaat een complex systeem van connectie en interactie schuil tussen jonge mensen met verschillende achtergronden. Zij ontmoeten elkaar op de gang, in de publieke ruimtes, bij een van de activiteiten of gewoon in de openbare ruimte. Al deze vluchtige en meer intensieve ontmoetingen zorgen voor een spannend web van relaties achter de muren van Startblok Elzenhagen.

Installatie

Wij wilden in de tentoonstelling deze relaties tussen de bewoners fysiek weergeven. Daarvoor ontwierpen wij een installatie met foto’s die laten zien hoe de bewoners van Startblok Elzenhagen met elkaar samenleven en relaties met elkaar aangaan. De foto’s zijn gemaakt door Rufus de Vries. Hij kan als geen ander in beeld brengen hoe mensen zich tot elkaar verhouden. Daarna hebben Marcia Nolte en Claire van Limburg Stirum een extra laag toegevoegd aan de foto’s. Dat deden zij door minutieus gaatjes te boren rondom de centrale personen. Daarna werden deze personen geborduurd. Deze draden werden vervolgens aan de achterzijde verknoopt en verbonden naar de volgende foto. Zo ontstaat een web van draden, die de complexiteit van verbindingen in Startblok Elzenhagen weergeven.

Wij zijn ontzettend trots dat ons ontwerp onderdeel uitmaakt van deze expositie in New York. En we willen iedereen die eraan heeft meegewerkt enorm bedanken, met name het Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie. Hopelijk lukt het om de expositie dit jaar nog ‘in het echt’  te gaan bekijken in New York.

Alle afbeeldingen in deze blog zijn gemaakt door Matt Flynn, Smithsonian.

  • Veerle Simons
  • juli 2022