nieuwsMUST maakt Landschapsbiografie van de Zwinstreek

Een leuke, nieuwe uitdaging! De komende maanden gaan wij aan de slag met de Landschapsbiografie van de Zwinstreek. In opdracht van de Provincie West-Vlaanderen.

De Zwinstreek is een regio aan zee, op de grens van Vlaanderen en Nederland. Met een weids, open kust- en Scheldepoldergebied, dat in het zuiden wordt begrenst door de Zandstreek en in het noorden door de Kust. En met historische steden, zoals Brugge, Sluis en Damme.

De Zwinstreek is momenteel in de running voor erkenning als Vlaams Landschapspark. Een traject dat loopt t/m medio 2023. Dan beslist de federale overheid of het gebied daadwerkelijk het kwaliteitsabel Vlaams landschapspark krijgt. Binnen dit traject moet een Landschapsbiografie van de Zwinstreek geschreven worden. En dat doen wij!

Foto van de eerste werksessie i.h.k.v. de Landschapsbiografie van de ZwinstreekInmiddels hebben wij al één werksessie achter de rug, waarbij we met verschillende stakeholders een tijdlijn invulden en dieper ingingen op verschillende thema’s zoals biodiversiteit en water. We komen nog eenmaal samen om de verhaallijnen verder te vullen en de hoofdstukvolgorde vast te stellen. Daarna gaan we beginnen met schrijven.

We gaan veel leren over deze streek en bezoeken plekken waar we nooit eerder waren. Oftewel; heel veel zin in deze opdracht!

Een andere streek in België, een even mooie opdracht. Ken je onze Kempenatlas al?

  • Veerle Simons
  • juni 2022