Freek van Riet: ‘Stedenbouw in symbiose met de natuur’

Als directeur van MUST wil Freek van Riet onze leefomgeving onlosmakelijk verbinden met natuur en klimaat. ‘Ik ben ervan overtuigd dat alles wat we doen in symbiose moet zijn met natuur.’

Waarom in symbiose met natuur?
Mijn missie is om onze leefomgeving onlosmakelijk te verbinden met natuur en klimaat. Als we een erfenis nalaten waar we trots op kunnen zijn, moeten we daar nu iets aan doen. Het is daarom belangrijk dat naast korte- en middellange termijn, ook lange termijn visies meegenomen worden om tot een robuust en houdbaar resultaat te komen. Mijn fascinatie is altijd uitgegaan naar het water, het willen bedwingen en bespelen ervan door de mens. Onze omgang met deze natuurlijke krachten is bepalend voor de leefomgeving voor de komende generaties. Het besef dat wij deel uitmaken van die natuur vind ik zo belangrijk. We moeten leren van de natuur, in plaats van deze constant proberen aan te passen.

Wat is je doel?
Graag wil ik met mijn passie voor de natuur en het water andere mensen enthousiasmeren. Dat doe ik door het delen van kennis en het creëren van spraakmakende beelden. Binnen ieder project besteed ik veel aandacht aan biodiversiteit en zoek de maatschappelijke relevantie op. Binnen MUST werken we aan verschillende regionale landschaps- en verstedelijkingsstrategieën, stedelijke transformatieopgaven en buitenruimte inrichtingsplannen. Vanuit mijn ervaring wil ik binnen deze projecten meer focus leggen op klimaat en biodiversiteit. De stad als een grote biotoop zien, komt bijvoorbeeld tot uiting in het ‘Plan voor een groene Zuidas’ van MUST. Door deze benadering zijn we wellicht in staat een bijdrage te leveren aan een leefomgeving waarin mens, dier en plant op een rechtvaardige manier kunnen samenleven.

Hoe wil je dat binnen MUST bereiken?
Het lange termijn denken zit in het DNA van MUST. Dat zet ik voort met mijn focus op het maken van perspectieven en beeldende verhalen, die nodig zijn om ergens naar uit te kunnen kijken. Mensen meekrijgen in het lange termijn denken in het belang van natuur en klimaat, vraagt om gedragsverandering. Om dit te bewerkstelligen hebben we tijd, aandacht en kennis nodig. We moeten weten welke waarden mensen met zich meedragen. Deze zijn voor iedereen anders. Daarna moeten we deze waarden verbinden aan de grotere lange termijnprojecten en de verbinding leggen tussen professionals, bewoners en ondernemers. Op deze manier kan je complexe vraagstukken snel tot de kern brengen en tegengestelde belangen toch richting gemeenschappelijk halen. Succesvolle projecten binnen MUST zijn het ontwerpend onderzoek naar de waarden van de buurten Fellenoord – Schorsmolen in Breda en de Ontwikkelstrategie van Hillesluis in Rotterdam. Hierin voerden we goede gesprekken met mensen uit de dagelijkse leefomgeving om grip te krijgen op hun wensen en behoeften. Deze koppelden we vervolgens aan de grotere opgaven van de stad. Zo zetten we gezamenlijk een route uit naar een evenwichtige samenleving.

Freek van Riet studeerde Landschapsarchitectuur aan Van Hall Larenstein in Velp en Stedenbouw aan de Rotterdamse Academie van Bouwkunst.

  • Veerle Simons
  • juli 2021